Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình

Trưng bày chuyên đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình” có những hiện vật độc bản, nguyên gốc có giá trị về nhiều mặt hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh.

(Thanhuytphcm.vn) - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023), ngày 16/1, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”.

Với hơn 250 tư liệu ảnh, hiện vật và bài viết, trưng bày chuyên đề "Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình" giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế về bối cảnh, quá trình, kết quả đàm phán Hội nghị Paris, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mặt trận ngoại giao, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam ở thế kỷ XX. Đặc biệt, trưng bày chuyên đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình” còn giới thiệu những hiện vật độc bản, nguyên gốc có giá trị về nhiều mặt hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nội dung Trưng bày chuyên đề gồm 3 phần. Phần I: Vạch đường tới hòa bình; Phần II: Mở cánh cửa hòa bình; Phần III: Tiến tới hòa bình.

Qua Trưng bày “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”, công chúng hiểu rõ hơn ý nghĩa của Hiệp định Paris đối với cách mạng Việt Nam và tiến trình để đi đến hòa bình của đất nước ta. Sự kiện này là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam, từ đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

Trưng bày chuyên đề được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ ngày 16/01/2023 đến đầu tháng 5/2023.

Trúc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Thông báo