Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2023

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội.

* Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) đạt từ 7,5% - 8%

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 9/12, kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa  X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc. Theo đó, HĐND TP đã biểu quyết  thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2023. Đến dự phiên bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 7,5% - 8%

Theo đó, HĐND TP tán thành Tờ trình của UBND TPHCM về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2023.

Đối với 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND của HĐND TP về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, đến nay, TP đã hoàn thành đạt và vượt 14/19 chỉ tiêu kế hoạch năm, có 2/19 chỉ tiêu chưa hoàn thành và có 3/19 chỉ tiêu chưa đủ cơ sở đánh giá.

Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, HĐND TP thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được UBND TP trình tại kỳ họp. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, UBND TP cần tập trung thực hiện mục tiêu tổng quát năm 2023: “Giữ vững ổn định, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế; ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục phục hồi, duy trì và tăng trưởng, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư; tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, hấp thụ nhanh và huy động đa dạng các nguồn vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng, giao thông, đô thị. Tạo bước chuyển biến mang tính đột phá về chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức gắn với khai thác tiềm lực khoa học, công nghệ”.

HĐND TP thống nhất chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Về các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2023, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) đạt từ 7,5% - 8%; hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước; duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên; đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân 1,0%/GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm; phấn đấu tổng thu du lịch đạt 120.000 tỷ đồng; khách quốc tế đến TP đạt khoảng 4,5 – 5,0 triệu lượt.

Đồng thời, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 86,45% trong tổng số lao động đang làm việc; giải quyết việc làm cho 300.000 lượt người; trong đó, tạo việc làm mới cho 140.000 chỗ; Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%.

Đối với chỉ tiêu về đô thị, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 13,88%, mật độ đường giao thông bình quân trên diện tích đất toàn TP đạt 2,38 km/km2; tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 12,3 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,23 m2/người.

Bên cạnh đó, phấn đấu 100% thủ tục hành chính công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ (mức độ 4) trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của TP; Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023 (3.802 thanh niên); Giữ vững an ninh chính trị, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022 và tăng tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 75%; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên 90%; Kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông so với năm 2022; Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và kéo giảm số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng so với năm 2022.

Quang cảnh kỳ họp. Quang cảnh kỳ họp.

Tăng cường chủ động, linh hoạt trong điều hành kinh tế - xã hội

Đối với nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, HĐND TP yêu cầu UBND TP tăng cường chủ động, linh hoạt trong điều hành kinh tế - xã hội, theo dõi sát diễn biến tình hình trong và ngoài nước, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến yếu tố đầu vào lớn của nền kinh tế, xây dựng kịch bản ứng phó với nguy cơ… Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục triển khai Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội, tập trung vào giải quyết các điểm còn hạn chế; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách thí điểm mới với tinh thần TP sẽ là nơi đi đầu, thực nghiệm các mô hình mới, mô hình tiên tiến tạo động lực phát triển. Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2030 ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp, bám sát thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vục. Tăng cường chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp giữa các sở ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức trong việc giải quyết hồ sơ, liên thông dữ liệu.

Ngoài ra, tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; huy động và khai thác mạnh mẽ tiềm năng các nguồn lực tài chính trong nước, ngoài nước để đầu tư phát triển TP. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án có sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những bất cập, vi phạm, giải quyết các khiếu kiện liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, không để phát sinh phức tạp; kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng mục tiêu, là khu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính khu vực, là hạt nhân của đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.

HĐND TP giao UBND TP có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo, điều hành các sở, ban, ngành và UBND các cấp phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này. Thường trực HĐND TP, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP tăng cường tổ chức hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, phát động các phong trào hành động thiết thực, động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết; phát hiện, phản ánh và kiến nghị kịp thời những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

HĐND TP kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ TP tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP năm 2023.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo