Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

HĐND TPHCM thông qua nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND TP về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư công năm 2023.

(Thanhuytphcm.vn) - Trưa 9/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP đã thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Tạm ngừng thực hiện và điều chỉnh giảm vốn đầu tư công trung hạn của 17 dự án hơn 1.417,1 tỷ đồng

Theo đó, HĐND TP thống nhất điều chỉnh giảm Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Cụ thể, điều chỉnh giảm vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án do giá trị quyết toán được duyệt hoặc dự kiến được duyệt giảm hơn 690,1 tỷ đồng; điều chỉnh giảm vốn đầu tư công trung hạn các dự án do nhu cầu vốn hoàn thành dự án thấp hơn vốn trung hạn đã đăng ký hơn 3.973,4 tỷ đồng.

Đồng thời, chấp thuận chủ trương giãn tiến độ, tạm ngừng thực hiện và điều chỉnh giảm vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của 17 dự án hơn 1.417,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thống nhất điều chỉnh tăng, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Cụ thể, điều chỉnh tăng, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án do giá trị quyết toán được duyệt hoặc dự kiến được duyệt tăng hơn 640,1 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn đầu tư công trung hạn để thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 21 tỷ đồng.

Ngoài ra, thống nhất dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án cấp bách của TP để thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hơn 8.821 tỷ đồng.

Theo quyết nghị, HĐND TP giao UBND TP tiếp tục rà soát, đề xuất bố trí sử dụng nguồn dự phòng chưa phân bổ chi tiết đối với phần vốn dự phòng còn lại để trình HĐND TP. Đồng thời, kiên trì theo dõi, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương quan tâm xem xét bố trí đủ vốn đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của từng số liệu, số vốn bố trí của từng dự án; đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan; đúng các nguyên tắc bố trí vốn nêu tại Nghị quyết số 99/NQ-HĐNDcủa HĐND TP; có giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng thời gian đã được cơ quan có thẩm quyền quy định tại quyết định chủ trương đầu tư của từng dự án; hạn chế việc dàn trải, kéo dài, không để gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Ngoài ra, có giải pháp hữu hiệu trong quản lý nợ công của TP, đảm bảo không vượt trần nợ công theo quy định pháp luật hiện hành.

HĐND TP yêu cầu UBND TP cần lưu ý đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, chỉ ghi vốn ưu tiên đối với các dự án thật sự cấp bách, đảm bảo đủ các thủ tục pháp lý quy định; tránh bố trí dàn trải cho nhiều dự án chưa thật sự cần thiết gây mất cân đối khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030; đảm bảo tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công.

Bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương gần 15.293 tỷ đồng

Về kế hoạch đầu tư công năm 2023, HĐND TP thống nhất phương án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương gần 15.293 tỷ đồng. Theo đó, bố trí cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương trong nước gồm: Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn với số tiền 300 tỷ đồng; Dự án Xây dựng nút giao thông An Phú với số tiền 600 tỷ đồng; Dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh hơn 184,4 tỷ đồng; Dự án thành phần 1 xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP với số tiền 1.000 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM với 11.500 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế tuyến xã, TP hơn 296 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, bố trí cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương nước ngoài, gồm: Dự án Vệ sinh môi trường TP - giai đoạn 2 (WB), với số tiền 450 tỷ đồng; Dự án Cải tạo, phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại TP (dự án SPR) với số tiền 100 tỷ đồng; Dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP, tuyến Bến Thành - Suối Tiên trên 779,6 tỷ đồng; Dự án Cải thiện môi trường nước TP, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2 hơn 82,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương của TP hơn 55.225,1 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công cân đối từ nguồn bội chi ngân sách TP trong năm 2022 hơn 5.871,3 tỷ đồng; Vốn đầu tư công cân đối từ ngân sách TP hơn 49.353,7 tỷ đồng.

Cũng theo quyết nghị, thông qua việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương với tổng số vốn hơn 28.446,3 tỷ đồng. Theo đó, vốn đầu tư công cân đối từ bội chi ngân sách TP bố trí cho các dự án sử dụng vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ hơn 5.871,3 tỷ đồng; vốn đầu tư công cân đối từ ngân sách TP với tổng số vốn hơn 22.574,9 tỷ đồng. Theo đó, bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài hơn 1.670 tỷ đồng cho 14 dự án; bố trí từ nguồn vốn ngân sách TP hơn 19.373,9 tỷ đồng, gồm vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp hơn 19.303,9 tỷ đồng và vốn bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư hơn  69,9 tỷ đồng; bố trí cho Chương trình kích cầu đầu tư hơn 386,8 tỷ đồng; bổ sung cho nhiệm vụ quy hoạch TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với số tiền 80 tỷ đồng; bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện, TP Thủ Đức hơn 818 tỷ đồng. Bố trí cho các dự án trước đây sử dụng ngân sách quận hơn 246,1 tỷ đồng.

Riêng về dự phòng kế hoạch đầu tư công năm 2023, với 26.778,7 tỷ đồng, sử dụng để tiếp tục bố trí bổ sung vốn cho các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công được HĐND TP thông qua trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP trong các đợt điều chỉnh, bổ sungkế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo quyết nghị, HĐND TP giao UBND TP chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của từng số liệu, số vốn bố trí của từng dự án; đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan; có giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn được giao đảm bảo đạt trên 95% theo quy định.

Đối với các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương, UBND TP chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục liên quan và chỉ thực hiện phân bổ vốn khi các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật

Trước khi tiến hành phân khai bố trí vốn cho từng dự án cụ thể nêu tại các biểu phụ lục đính kèm Nghị quyết này, HĐND TP giao UBND TP chỉ đạo các sở ngành liên quan rà soát kỹ pháp lý của dự án đảm bảo đủ điều kiện mới được bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2023, không bố trí vượt tổng mức đầu tư của dự án, không bố trí vượt kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND TP thông qua, đảm bảo cân đối đủ vốn theo kế hoạch được giao theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

Đồng thời, có giải pháp hữu hiệu trong quản lý nợ công của TP; kiên quyết không phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 đối với các dự án có phát sinh, thay đổi, cần điều chỉnh nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh theo quy định Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo