Thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020

Gò Vấp: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ

Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp Sử Ngọc Anh chủ trì kết luận hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 31/10, Quận ủy quận Gò Vấp đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề với các đồng chí Bí thư đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở năm 2019 với nội dung “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ, phòng ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đến dự có các đồng chí: Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Ngô Thanh Sơn, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số kết quả đã đạt được. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ ở cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế như: Nội dung sinh hoạt vẫn chưa được đổi mới thường xuyên, vai trò người chủ trì gợi mở nội dung để tham gia góp ý còn hạn chế, đa số các ý kiến góp ý là của đảng viên lớn tuổi, là lãnh đạo đơn vị; chưa thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, còn thụ động, ít tham gia đóng góp ý kiến...

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp Sử Ngọc Anh yêu cầu các đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở trong thời gian tới cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Đặc biệt là cần tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là nội dung giáo dục quan trọng hàng đầu về tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, đảng viên, là cơ sở của sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Đồng chí Sử Ngọc Anh cũng đề nghị cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị coi trọng việc tổ chức sinh hoạt chi bộ là biện pháp quan trọng để tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong đó, cần  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá và giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, từ đó có những nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp. Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục những yêu cầu, chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và đề ra biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Hà Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo