Thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Giảng viên được cử đi học tiến sĩ, thạc sĩ phải bồi hoàn kinh phí nếu không quay về trường làm việc

Giảng viên được cử đi học tiến sĩ, thạc sĩ bằng ngân sách nhà nước phải quay lại trường làm việc. Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư số 25/2021/TT- BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở GDĐH học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89). Thông tư có hiệu lực từ ngày 24/10/2021.

Thông tư bảo đảm quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH trong tuyển chọn và quản lý người học, thay đổi cách tiếp cận về việc cấp kinh phí hỗ trợ như một nguồn học bổng dành cho người học trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Cụ thể, kinh phí hỗ trợ của Đề án 89 cấp cho người học theo hình thức học bổng; bảo đảm quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) trong tuyển chọn ứng viên tham gia Đề án. Giảng viên được đi học theo kế hoạch của cơ sở và do cơ sở tuyển chọn. Sau khi tốt nghiệp những giảng viên này quay về trường làm việc. Thông tư yêu cầu các cơ sở cử người đi học phải xây dựng kế hoạch và quy trình tuyển chọn, vì vậy các trường cần có những giải pháp cụ thể tùy thuộc và điều kiện của từng trường để yêu cầu giảng viên của mình khi được cử đi học phải thực hiện những nghĩa vụ cụ thể liên quan đến tài chính và cam kết quay trở về công tác. Cơ sở cử người đi học phải chịu trách nhiệm thu hồi chi phí đào tạo đã cấp cho người học nếu người học vi phạm quy định, hoặc phải bồi hoàn chi phí đào tạo cho Nhà nước trong trường hợp cơ sở cử đi không tiếp nhận, bố trí công tác cho người học sau khi tốt nghiệp.

Kinh phí hỗ trợ người học được nêu rõ đối với từng hình thức đào tạo: tập trung toàn thời gian trong nước; tập trung toàn thời gian ở nước ngoài; liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ. Không bao gồm chi phí đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (nếu có) cho người học trước khi nhập học. Thời gian nhận kinh phí hỗ trợ không quá 4 năm (48 tháng) với người học tiến sĩ và không quá 2 năm (24 tháng) với người học thạc sĩ.

Trách nhiệm của người học là phải hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn và được cấp bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ theo quy định của cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của Đề án 89 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong thời gian học tập, nghiên cứu hoặc chậm nhất trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp, người học tiến sĩ phải công bố kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp tới đề tài luận án. Người học quay trở về cơ sở cử đi ngay sau khi tốt nghiệp và làm việc trong thời gian tối thiểu theo quy định. Trường hợp vi phạm và không thực hiện đầy đủ những trách nhiệm khác của người học thì phải thực hiện bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đã nhận từ Đề án.

Về trách nhiệm của cơ sở cử giảng viên đi học, thông tư nêu rõ phải phối hợp với cơ sở đào tạo quản lý, hỗ trợ người học trong quá trình học tập và nghiên cứu; tiếp nhận, phân công công tác đối với người học đã tốt nghiệp chương trình đào tạo trong thời gian tối đa 12 tháng kể từ thời điểm người học hoàn thành chương trình đào tạo và đôn đốc người học thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đã cam kết…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo