Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Giảm số vốn trái phiếu Chính phủ theo đúng tinh thần Luật Đầu tư công, sau 1 năm không giải ngân được sẽ hủy bỏ

Quang cảnh buổi làm việc.

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp 44, chiều 27/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung một số dự án.

Trình bày tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung một số dự án, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, đối với số vốn điều chỉnh giảm của các dự án chưa được giao kế hoạch hằng năm, các bộ, địa phương thực hiện việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016 theo đúng Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 là 705,308 tỷ đồng.

Đối với số vốn 3.071,56 tỷ đồng điều chỉnh giảm của các dự án chưa giải ngân hoặc không còn nhu cầu sử dụng, trong đó, số vốn không điều chỉnh giảm, không thu hồi được là 180,027 tỷ đồng của 4 bộ và 40 địa phương có dự án còn vốn chưa giải ngân thấp hơn số liệu điều chỉnh giảm tại Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14.

Theo báo cáo của các bộ, địa phương, số vốn nêu trên đã được giải ngân trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình rà soát, chưa cập nhật đầy đủ và kịp thời số liệu giải ngân nên đã báo cáo số liệu điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016 chưa chính xác. Trường hợp điều chỉnh giảm theo Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 sẽ dẫn đến phải xuất toán, trong khi đó số vốn này Chính phủ đã báo cáo Quốc hội quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ hằng năm. Như vậy, số vốn thực tế đã điều chỉnh giảm theo Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 là 2.891,533 tỷ đồng.

Đối với số vốn chưa quyết nghị điều chỉnh giảm tại Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 là 2.023,362 tỷ đồng của 4 bộ và 49 địa phương có dự án còn vốn chưa giải ngân cao hơn số liệu điều chỉnh giảm tại Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14. Đối với số vốn thực tế đã điều chỉnh giảm (2.891,533 tỷ đồng) và số vốn còn lại chưa điều chỉnh giảm (2.023,362 tỷ đồng) nêu trên thực tế là kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ chưa được phát hành, đã hết thời hạn thanh toán và đã bị hủy bỏ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thẩm tra nội dung này của Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho thấy, mặc dù tại Tờ trình lần này đã có sự rà soát, phản ánh rõ hơn các số liệu tăng, giảm, trên cơ sở đó đã tổng hợp số liệu điều chỉnh sát với thực tế, song đối chiếu với Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số nội dung chưa được đề cập cụ thể, chưa làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc rà soát số liệu chưa chính xác khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 468/2017/UBTVQH14.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, số liệu báo cáo của Chính phủ có nhiều thay đổi: tại Nghị quyết 468/NQ-UBTVQH trên cơ sở số liệu của Tờ trình 535/TTr-CP ngày 13/11/2017 (Tờ trình 535), số cần điều chỉnh giảm 3.071,560 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Báo cáo số 327/BC-CP ngày 19/8/2019, Chính phủ đề nghị số cần điều chỉnh giảm là 4.722,735 tỷ đồng; tại Tờ trình này, số vốn cần điều chỉnh là 4.914,894 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quan điểm của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, thống nhất với đề nghị của Chính phủ điều chỉnh Nghị quyết số 468. Theo đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 theo hướng số cần điều chỉnh giảm là 4.914,895 tỷ đồng (tăng thêm so với Nghị quyết 468 là 2.023,362 tỷ đồng đối với các dự án có số vốn còn lại chưa giải ngân cao hơn số vốn điều chỉnh giảm tại Nghị quyết số 468; đồng thời, giảm đối với các dự án có số vốn chưa giải ngân thấp hơn số điều chỉnh giảm tại Nghị quyết 468 là 180,027 tỷ đồng). Đồng thời, cho phép Chính phủ tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 và 2014 – 2016 theo đúng tinh thần của Điều 68 Luật Đầu tư công, tức là cứ sau 1 năm không giải ngân được thì sẽ hủy bỏ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo