Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII trao giải Đặc biệt

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải Đặc biệt

(Thanhuytphcm.vn) - Tối 28/11, lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTQT Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặt cơ sở vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Giải thưởng lần thứ VII cũng đánh dấu 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Trong 10 năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp tích cực trong thành công của công tác tuyên giáo cũng như những thành tựu đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước hùng cường của các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế, tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp tăng cường tiềm lực, nâng cao vị thế và uy tín đất nước, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế, làm thất bại âm mưu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Năm nay, các tác phẩm sản phẩm dự thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII có nội dung phong phú, đa dạng, tiếp cận công nghệ truyền thông hiện đại, có giá trị thông tin đối ngoại, tính lan tỏa cao, thu hút được sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước. Trong đó, nội dung các tác phẩm bám sát, đề cập mọi vấn đề nổi bật của năm 2020-2021 như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn song phương, đa phương; quan hệ đối ngoại Việt Nam với các nước… Đặc biệt, các tác phẩm đã phản ánh nhiều vấn đề thu hút được sự quan tâm của công chúng như tinh thần dân tộc trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam... Các tác phẩm bằng tiếng nước ngoài, của người nước ngoài cũng thể hiện tầm nhìn sâu, tích cực, đa khía cạnh về hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế cũng như hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải thưởng Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải thưởng

Giải thưởng năm nay thu hút tổng số 1.053 tác phẩm, sản phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi được thể hiện bằng 15 ngôn ngữ. Điểm nổi bật của Giải thưởng lần VII là sự tham gia của 32 tác giả, đơn vị báo chí nước ngoài, 14 tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài và 14 Đại sứ quán Việt Nam ở các nước. Nội dung các tác phẩm không chỉ bám sát, đề cập mọi vấn đề nổi bật của năm 2020 - 2021 như Đại hội lần thứ XIII của Đảng; vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn song phương, đa phương; quan hệ đối ngoại Việt Nam với các nước… mà còn phản ánh nhiều vấn đề thu hút được sự quan tâm của công chúng như tinh thần dân tộc trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19. Nhiều tác phẩm bằng tiếng nước ngoài, của người nước ngoài cũng thể hiện tầm nhìn sâu, tích cực, đa khía cạnh về hoạt động đối ngoại của Việt Nam cũng như hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Hội đồng chung khảo đã quyết định trao giải cho 102 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc, gồm: 1 giải Đặc biệt, 10 giải Nhất, 19 giải Nhì, 29 giải Ba và 43 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Đặc biệt được trao cho Sáng kiến giới thiệu, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến các chính đảng và bạn bè quốc tế” của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại.

Trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất Trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, chúc mừng các tác giả đoạt giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thông tin đối ngoại có vai trò rất quan trọng, làm cho cộng đồng thế giới hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ, ủng hộ quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế. Quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc và những thành tựu phát triển của đất nước ta. Đồng thời, thông tin kịp thời các vấn đề quốc tế đến các tầng lớp nhân dân trong nước; kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, công tác thông tin đối ngoại cần được đổi mới mạnh mẽ, tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò chủ lực của đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Thông tin đầy đủ, kịp thời về nỗ lực phòng, chống dịch, việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, qua đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sâu sát của Đảng, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Nhà nước ta và niềm tin của Nhân dân.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo