Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Giải quyết vướng mắc trong lập, thẩm định, phê duyệt các dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP.

Theo đó, trong khi chờ ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện nghiên cứu, rà soát đề xuất, tham mưu UBND TP về tiêu chí để làm căn cứ quyết định việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập. Tiêu chí cần xem xét trên 3 yếu tố như: Theo quy mô vốn và chỉ tách đối với dự án nhóm A; trong trường hợp thu hồi đất nhằm tạo quỹ đất sạch để đấu giá; theo tính chất cấp bách, phức tạp của dự án.

Về hướng xử lý các dự án bồi thường đang vướng mắc, giao UBND các quận, huyện rà soát, thống kê, phân loại các dự án bồi thường trên địa bàn, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, phân loại theo các trường hợp sau: Các dự án đã có Nghị quyết của HĐND TP về quyết định chủ trương đầu tư công dự án tổng thể (cả phần xây lắp và bồi thường) và đã nằm trong Nghị quyết về bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình UBND TP phê duyệt theo quy định.

Đối với các dự án đã có Nghị quyết của HĐND TP, đã có quyết định phê duyệt dự án trước đây của cơ quan có thẩm quyền, nay có điều chỉnh (về thời gian, tổng mức đầu tư), giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh hoặc trình UBND TP quyết định phê duyệt điều chỉnh theo quy định. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án điều chỉnh; cập nhật, tổng hợp báo cáo HĐND TP theo quy định.

Với các dự án đã hoàn tất hồ sơ nhưng chưa có Nghị quyết của HĐND TP, căn cứ trên tiêu chí nêu trên giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát về sự cần thiết tách thành tiểu dự án bồi thường độc lập, loại bớt các dự án không cần thiết tách, chọn lọc các dự án đạt tiêu chí tách; hoàn tất hồ sơ để trình HĐND TP thời gian tới.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thống kê tất cả các dự án đầu tư công (cả phần xây lắp và bồi thường), phân loại các dự án theo các trường hợp như: Dự án đã có Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể; dự án chỉ có Nghị quyết chủ trương đầu tư phần bồi thường (chưa có chủ trương đầu tư dự án tổng thể), báo cáo tham mưu đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và ý kiến hướng dẫn của các Bộ ngành.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo