Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản

TPHCM vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện về giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện về giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản (BĐS).

Theo đó, UBND TP giao Sở Tư pháp TP tiếp tục theo dõi, kịp thời hướng dẫn giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công chứng hợp đồng giao dịch BĐS, trong đó có BĐS hình thành trong tương lai. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan (Sở Xây dựng TP, Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM…) tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Nghiên cứu phương án bổ sung các biện pháp phối hợp giữa cơ quan đăng ký đất đai với cơ quan tòa án và cơ quan giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tổ chức hành nghề công chứng trong vấn đề thông tin về thông báo thụ lý tranh chấp, khiếu nại hoặc văn bản ngăn chặn.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP được giao chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai TP thường xuyên báo cáo các khó khăn, vướng mắc và kịp thời hướng dẫn hoặc đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và tăng cường việc kiểm tra tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung cấp TP về quản lý đất đai; tiến đến kết nối, chia sẻ thông tin với Sở Tư pháp TP và các cơ quan liên quan về chương trình cơ sở dữ liệu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và công chứng giao dịch BĐS.

Mặt khác, UBND TP giao Sở Xây dựng TP thực hiện tốt việc công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở các thông tin về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, được huy động vốn quy định của pháp luật, trong đó thông tin rõ về số lượng và danh sách các căn hộ đủ điều kiện để bán trong tổng số căn hộ của dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư tại các dự án trên địa bàn TP, kịp thời phát hiện vi phạm của chủ đầu tư, nhất là tình trạng chủ đầu tư vừa thế chấp dự án cho ngân hàng vừa chuyển nhượng cho người dân khi chưa có văn bản đồng ý của bên góp vốn, bên mua, thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt, giám sát việc tổ chức thực hiện dự án, mua, bán BĐS của chủ đầu tư đối với khách hàng.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện thực hiện các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích các cá nhân, tổ chức khi giao dịch với tổ chức kinh doanh BĐS cần chủ động lựa chọn hình thức công chứng hợp đồng, để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TPHCM chấn chỉnh các tổ chức tín dụng thực hiện quyền giám sát, theo dõi đối với tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo