Thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020

Giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến dự án Khu Đô thị Sing Việt

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa có ý kiến chỉ đạo về giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến dự án Khu Đô thị Sing Việt.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao UBND huyện Bình Chánh rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện, các khó khăn vướng mắc, kiến nghị và đề xuất trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị Sing Việt và Khu tái định cư Sing Việt gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP và báo cáo UBND TP. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan và Công ty TNHH Đô thị Sing Việt giải quyết dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đối với từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu thực hiện các nội dung đề nghị của Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 10 và kết quả rà soát, báo cáo, kiến nghị, đề xuất của UBND huyện, tham mưu nội dung chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc và các khiếu kiện, phản ánh và kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đồng thời dự thảo văn bản của UBND TP báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo