Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Giải quyết khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án của Đại học Quốc gia TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi về hoạt động hợp tác giữa TPHCM và Đại học Quốc gia TPHCM giai đoạn 2016-2020 và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM đề nghị Đại học Quốc gia TPHCM nghiên cứu, tư vấn UBND TP về chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển. Cụ thể, Đại học Quốc gia TPHCM và các Trường Đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ, tư vấn UBND TP về chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển TP. Trong đó, đặc biệt lưu ý nghiên cứu, đề xuất các mô hình, các cơ chế có tính chất đột phá so với các quy định hiện hành nhằm giải quyết những vấn đề lớn phù hợp với đặc thù của TPHCM.

Đồng thời, đề nghị Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục hỗ trợ UBND TP đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung một số ngành xác định là thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của TP. Đặc biệt nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức của các lĩnh vực mới (chuyển đổi số, tài chính, đô thị…) đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của TP để kịp thời, chủ động theo xu hướng phát triển của xã hội, của thế giới.

UBND TP sẽ phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM triển khai các Đề án đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế của các lĩnh vực cụ thể như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, quản lý đô thị, an toàn an ninh thông tin mạng, giáo dục đào tạo phổ thông, quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức…

UBND TP ủng hộ và đồng hành cùng Đại học Quốc gia TPHCM trong việc hoàn thiện các thủ tục, triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động và phát triển 2 dự án Đại học Khoa học Sức khỏe và Đại học Công nghệ Môi trường.

Về các trường hợp còn khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề về hạ tầng đô thị thuộc dự án của Đại học Quốc gia TPHCM, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập Tổ công tác (Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng), thực hiện rà soát, tham mưu giải quyết các trường hợp còn khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án của Đại học Quốc gia TPHCM nhằm tạo điều kiện thuận lợi, sớm thực hiện các dự án.

Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM tham mưu phương án phù hợp về các vấn đề hạ tầng đô thị, giao thông, dịch vụ có liên quan.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo