Chủ Nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020

Gia hạn thời gian thí điểm hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM

Lực lượng chức năng TPHCM trong một lần giám sát an toàn thực phẩm tại một cơ sở nhà hàng ở quận Tân Phú

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa đồng ý cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến ngày 31/3/2020.

Đối với việc kéo dài thời gian thí điểm sau thời hạn trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao UBND TPHCM thực hiện việc lấy ý kiến các Bộ Nội vụ, Tư Pháp, Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, UBND TPHCM vừa giao Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến ngày 31/3/2020. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ TP tham mưu UBND TP thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trước ngày 27/12/2019.

Được biết, ngày 26/11, UBND TPHCM có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xin gia hạn thời gian thí điểm hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM. Theo UBND TPHCM, qua 3 năm thực hiện thí điểm, việc thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã giải quyết hạn chế về cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND TP về công tác quản lý an toàn thực phẩm. Việc kết hợp lực lượng quản lý từ 3 sở (Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về Ban Quản lý An toàn thực phẩm không làm tăng biên chế nhưng đã làm tăng hiệu quả trong phân công, xử lý công việc. Ban Quản lý là đầu mối thống nhất tổng hợp tham mưu UBND TP xử lý kịp thời cũng như chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.

Trên cơ sở những hiệu quả của quá trình vận hành mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP trong thời gian thí điểm 3 năm vừa qua, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương và cho phép tiến hành các thủ tục thành lập Sở An toàn thực phẩm (hoặc duy trì mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm), UBND TP xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo