Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Đưa việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai huyện Củ Chi đi vào nề nếp

Kỳ họp lần thứ chín HĐND huyện Củ Chi khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/6, đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi chủ trì kỳ họp lần thứ chín HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp bất thường) về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Củ Chi.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020: diện tích đất nông nghiệp là 26.731,15 ha, chiếm 61,48% tổng diện tích tự nhiên; giảm 5.262,49 ha so với năm 2015, bằng chỉ tiêu Thành phố phân bổ (điều chỉnh tăng 656 ha so với diện tích đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 17/12/2018).

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020: diện tích đất phi nông nghiệp là 16.746,03 ha, chiếm 38,52% tổng diện tích tự nhiên; tăng 5.262,49 ha so với năm 2015, bằng chỉ tiêu Thành phố phân bổ (điều chỉnh giảm 567 ha so với diện tích đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 17/12/2018).

Sau khi huyện hoàn tất hồ sơ và được UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh sẽ công bố đến người dân trên địa bàn nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh của huyện Củ Chi.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi Trương Văn Thống nhấn mạnh Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện điều chỉnh; quản lý sử dụng đất đúng theo quy định, đúng Nghị quyết kế hoạch hàng năm; đưa việc quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai huyện Củ Chi đi vào nề nếp.

Ngọc Nữ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo