Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Đưa văn hóa vào trại cảm hóa phạm nhân

(Thanhuytphcm.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an đã ban hành văn bản số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA về Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020 - 2025.

Chương trình nhằm tăng cường các hoạt động phối hợp để nâng cao năng lực, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện đạt hiệu quả cao hơn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho phạm nhân, trại viên, học sinh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở quản lý, giam giữ. Đồng thời vận động sự tham gia phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thân nhân phạm nhân, trại viên, học sinh để tăng cường các nguồn lực nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp và giáo dục cải tạo toàn diện, giúp đỡ họ chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Cụ thể, chương trình phối hợp sẽ được triển khai từ năm 2020 - 2025 tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an quản lý. Nội dung các hoạt động phối hợp bao gồm: Duy trì, củng cố phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và cảm hóa, giáo dục phạm nhân, trại viên, học sinh về truyền thống anh hùng, bất khuất, dũng cảm và lòng nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam; về con người, tuổi trẻ, tình yêu, vẻ đẹp tâm hồn, khát vọng cuộc sống hoàn lương… Tăng cường tổ chức phong trào đọc sách, báo, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí trong phạm nhân, trại viên, học sinh. Tổ chức tuyên truyền, vận động và giáo dục cảm hóa phạm nhân, trại viên, học sinh nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành Bản án, quyết định của Tòa án, quyết định xử lý hành chính, Nội quy cơ sở quản lý, giam giữ; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của phạm nhân, trại viên, học sinh.

Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí… nhằm động viên, khuyến khích phạm nhân, trại viên, học sinh ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, thực hiện nếp sống văn hóa, tu dưỡng, rèn luyện tiến bộ. Cùng đó tập trung phê phán những thói hư, tật xấu, lệch lạc trong nhận thức, thái độ, hành vi của phạm nhân, trại viên, học sinh; tuyên truyền phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp…; phản ánh, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của phạm nhân, trại viên, học sinh trong học tập, lao động, chấp hành pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ, để sớm thành người có ích cho xã hội…

Trúc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo