Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Dự ước có 8 chỉ tiêu thành phần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X sẽ vượt chỉ tiêu

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X

(Thanhuytphcm.vn) - Một trong những nội dung được các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X sáng 8/7, tập trung thảo luận là kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X trong 2 lĩnh vực kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các quận, huyện. Theo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, dự ước TP sẽ hoàn thành vượt kế hoạch 8/21 chỉ tiêu thành phần. Đối với các quận huyện, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm đều đạt kết quả khá, trong đó nhiều quận huyện đã hoàn thành ở mức độ cao.

11/13 chỉ tiêu đạt và vượt

Trình bày Tờ trình về kinh tế - văn hóa - xã hội TP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 và tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X trong 2 lĩnh vực kinh tế - xã hội và 7 chương trình đột phá của TP, Ủy viên Ban Thành ủy Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, qua triển khai việc tiếp tục rà soát Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Cán sự Đảng UND TP dự ước kết quả thực hiện đến năm 2020 có 11/13 chỉ tiêu (17/21 chỉ tiêu thành phần) đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó 6 chỉ tiêu (với 8 chỉ tiêu thành phần) vượt chỉ tiêu đề ra.

Tiêu biểu, tỷ trọng của của ngành dịch vụ trong GRDP tăng dần qua các năm và cao hơn chỉ tiêu đề ra (56%-58%) với kết quả đạt được từ năm 2016 đến 2018 đều cao hơn 58%; ước tính năm 2019 và năm 2020 tiếp tục giữ vững trên 60%. Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm chỉ tiêu là từ 35% trở lên; kết quả năm 2016 chiếm 35,3%, năm 2017 là 36,7% và năm 2018 là 62,4%; ước tính năm 2019 và 2020 đạt trên 36%. Đối với nội dung chỉ tiêu Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn); kết quả qua các năm là: năm 2016 chiếm 30%, năm 2017, năm 2018 là 35%; ước tính năm 2019 đạt 35% và năm 2020 là trên 30%…

Tuy nhiên, có 1 chỉ tiêu không hoàn thành là GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 với kế hoạch là 9.800 USD. Tuy nhiên, ước tính năm 2020 chỉ đạt 7.500 USD. Theo Ban Cán sự Đảng UBND TP, nguyên nhân là khi xây dựng chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, TP tính theo chỉ tiêu cũ là GDP (thu nhập bình quân đầu người), có tốc độ cao hơn so với chỉ tiêu mới là GRDP. Ngoài ra, do dự kiến dân số TP đến năm 2020 cao hơn so với dự ước năm 2015.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cũng cho biết, có 1/13 chỉ tiêu (với 3 chỉ tiêu thành phần) gồm: năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu TP trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR - index) chưa dự ước được do các chỉ tiêu này được cơ quan trung ương và đơn vị độc lập đánh giá và công bố vào năm 2021. TP sẽ tập trung các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu cả hai chỉ số PCI và PAR của TP đến năm 2020 thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Theo Ban Cán sự UBND TP, bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, UBND TP luôn quan tâm tập trung chỉ đạo toàn diện các nội dung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong đó phấn đấu hoàn thành và vượt các nội dung khác như: thu ngân sách vượt dự toán hàng năm (dù năm sau được giao cao hơn năm trước); nâng cao năng suất lao động trên địa bàn (hiện đang gấp 2,9 lần năng suất lao động bình quân cả nước); nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài và kim ngạch xuất nhập khẩu đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện và giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Các chỉ tiêu khó hoàn thành thuộc lĩnh vực hạ tầng xã hội, quản lý đô thị

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận - huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các quận - huyện tập trung vào 7 nhóm chỉ tiêu chủ yếu: kinh tế, văn hóa - xã hội; hạ tầng xã hội, quản lý đô thị; môi trường; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; cải cách hành chính; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và một số chỉ tiêu khác đối với quận, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đối với huyện. Trong đó, Quận 1 xây dựng hệ thống chỉ tiêu nhiều nhất với 39 chỉ tiêu thành phần; huyện Cần Giờ xây dựng hệ thống chỉ tiêu ít nhất với 8 chỉ tiêu thành phần. Phần lớn các quận, huyện xây dựng hệ thống chỉ tiêu từ 10 đến 20 chỉ tiêu thành phần. Các chỉ tiêu được xây dựng có nhiều phương thức đánh giá: đánh giá từng năm, lũy kế đến cuối nhiệm kỳ hoặc đánh giá chung cả nhiệm kỳ.

Theo Ban Cán sự Đảng UBND TP, qua rà soát kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, các quận, huyện đều đạt kết quả khá, trong đó nhiều quận, huyện đã hoàn thành ở mức độ cao. Có 7/24 quận, huyện dự ước có từ 1-2 chỉ tiêu khó hoàn thành. Riêng Quận 4, dự ước có 3 chỉ tiêu khó hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ năm 2020. Bên cạnh một số chỉ tiêu mang tính đặc thù của từng địa phương, các chỉ tiêu khó hoàn thành chủ yếu thuộc lĩnh vực hạ tầng xã hội, quản lý đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, thông qua công tác rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, các quận, huyện cũng đã rà soát chương trình, kế hoạch của cả nhiệm kỳ, qua đó, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp với tình hình địa phương nhằm đạt kết quả cao nhất thực hiện các chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ.

S. Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo