Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020

Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công tư

Lễ khởi công nhà máy đốt rác phát điện Vietstar huyện Củ Chi.

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP về áp dụng cơ sở pháp lý kêu gọi đầu tư, thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (hợp đồng BLT) theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ - CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và quy trình các bước thực hiện chi tiết báo cáo UBND TP.

Sau khi UBND TP họp thông qua, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường TP, các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch và quy trình tổ chức thực hiện, trình UBND TP ký ban hành trong tháng 9.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP, hình thức lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn TP được đề xuất tại điểm 1 phần II của kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 596/QĐ - UBND ngày 9/2/2018 của UBND “Đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất kết hợp với đấu thầu cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn”.

Căn cứ vào hình thức đầu tư và quy trình đấu thầu đã được UBND TP chấp thuận và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, Sở Tài nguyên và Môi trường TP triển khai các bước của công tác đấu thầu, quá trình triển khai cũng gặp nhiều khó khăn như: Không lựa chọn được đơn vị tư vấn đấu thầu (gia hạn thời gian mở thầu, điều chỉnh hồ sơ mời thầu, thay đổi phương thức đấu thầu…) tham mưu UBND TP thành lập Tổ công tác để lập, đánh giá hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và cuối cùng giao Trung tâm tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thực hiện việc rà soát, lập và đánh giá hồ sơ mời sơ tuyển… dẫn đến thời gian kéo dài so với kế hoạch đã ban hành. Bên cạnh đó, còn gặp một số khó khăn về giá xử lý rác; thẩm định công nghệ và thiết bị; giá trị đóng góp cho ngân sách.

Hải Liên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo