Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành

Đổi mới, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Cấp ủy nhiệm kỳ mới và đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt tại đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 24/3, Chi bộ Công ty cổ phần Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành (trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV) tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Công ty đã lãnh đạo nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tổng doanh thu kinh doanh dịch vụ bất động sản bình quân 5 năm là 57,14 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90,92% trên tổng doanh thu, tập trung vào các hoạt động chính: kinh doanh mua bán căn hộ, cho thuê văn phòng, căn hộ cho thuê, nước giải khát. Doanh thu đầu tư tài chính chủ yếu là lãi tiền gởi từ nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi và đầu tư tài chính, doanh thu bình quân 5 năm đạt 3,83 tỷ đồng/năm, chiếm tỷ trọng 6,09% trên tổng doanh thu. Công ty luôn hoàn thành trước hạn kế hoạch được giao, lợi nhuận trước thuế bình quân trong 5 năm là 23,10 tỷ đồng/năm, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 22,33%/năm.

Chi bộ đã phối hợp cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo việc tiếp tục sắp xếp, củng cố lại bộ máy quản lý và các bộ phận phòng ban cho phù hợp với đặc điểm tình hình mới của đơn vị, ban hành các quy chế, quy định, quy trình quản lý giúp Tổng Giám đốc chủ động trong điều hành và quản trị, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong quản lý, bảo toàn và phát huy hiệu quả sử dụng vốn trong đơn vị.

Trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Chi bộ xác định: “Quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đồng thuận vượt khó - Phát triển bền vững – Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, lợi ích của cổ đông và đời sống tinh thần cho người lao động”. Theo đó, sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục ổn định và phát triển các hoạt động của Công ty; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra: phối hợp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đạt lợi nhuận trước thuế tăng bình quân hằng năm từ 3-5%; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KPI hằng năm; thu nhập bình quân của người lao động hằng năm tăng tối thiểu 5%; cơ sở đảng đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm, trong đó Hoàn thành xuất sắc 2 năm của nhiệm kỳ”; tỉ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 100%, trong đó có 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp 3 đảng viên mới; Công đoàn và Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu “Vững mạnh” hằng năm…

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí; bầu đồng chí Phạm Hoàng Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phương Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo