Thứ Ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020

Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp

Quang cảnh Hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp”. Các chuyên gia, nhà quản lý đã trao đổi, thảo luận để tìm ra hướng đi đúng đối với việc đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập mà Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã đề ra.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, Nghị quyết số 19-NQ/TW nêu rõ quan điểm “đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu”. Nghị quyết đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó, định hướng áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế Hội đồng trường trong các trường đại học theo hướng: Hội đồng trường là cơ quan quyền lực cao nhất của trường đại học.

Theo Tiến sỹ Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ hiện có quá nhiều đơn vị sự nghiệp công lập (khoảng 58.000 đơn vị), ngân sách nhà nước không thể dàn trải ra chi cho từng đó tổ chức. Cùng với đó, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động kém hiệu quả, biểu hiện là người nhiều, sử dụng tiền từ ngân sách nhà nước kém hiệu quả; chất lượng dịch vụ công do đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp kém, chưa đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của người thụ hưởng dịch vụ. Đây chính là lý do cần phải đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiến sỹ Đinh Duy Hòa cho rằng cần tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị sự nghiệp công lập Tiến sỹ Đinh Duy Hòa cho rằng cần tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị sự nghiệp công lập

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến việc đổi mới quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập đã ban hành đầy đủ, tuy nhiên, việc triển khai thực hiện “tương đối nửa vời”.

Theo ông Văn Tất Thu, muốn đổi mới quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, việc cần làm là không hành chính hóa đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh và chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đồng thời, chuyển từ phục vụ sang dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ do các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp; thực hiện khoán biên chế sang khoán tiền lương để kích thích chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo