Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả, chất lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 22/12, Thường trực Quận ủy quận Tân Phú gồm các đồng chí: Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phạm Hưng Quốc Bảo chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội quần chúng quận Tân Phú năm 2021.

Hội nghị đã nhận định, đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các tổ chức chính trị - xã hội quận trong năm 2021 có nhiều nổi bật: trong công tác tuyên truyền, vận động và phát huy dân chủ trong bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Tại hội nghị, có 11 ý kiến thảo luận, trao đổi về hoạt động, các kiến nghị cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng của quận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Hồng biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quận và các Hội quần chúng của quận trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào của quận, như thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn quận nhất là trong đợt bùng dịch lần thứ 4 vừa qua…

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới các đơn vị tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khoá XIII; triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình của Quận ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quận, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XII; công tác phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế của quận; bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, quản lý theo dõi điều trị F0 cách ly tại nhà; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước…; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, cơ sở và tình hình thực tế, đa dạng hóa các hoạt động nhằm thu hút và nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của các đảng ủy 11 phường đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm bắt tình hình nhân dân; Xây dựng, củng cố, kiện toàn nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng, rà soát củng cố lực lượng nồng cốt; qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, phát triển cán bộ làm công tác đoàn thể; phối hợp chăm lo cho đoàn viên, hội viên về vật chất và tinh thần, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đặc biệt công tác chăm lo cho trẻ mồ côi cha, mẹ mất vì Covid-19.

Võ Quốc Cường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo