Thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023

Doanh nghiệp đã quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế

TPHCM vừa có báo cáo kết quả về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực.

Theo đó, thời gian qua, TPHCM đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hội nhập, kịp thời cung cấp thông tin, diễn biến về tình hình kinh tế thế giới, hội nhập và các xu hướng phát triển đến các doanh nghiệp và cán bộ, công chức. Doanh nghiệp đã quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế; một số doanh nghiệp lớn và hội ngành nghề đã chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan chuyên môn để triển khai các hoạt động thông tin, tư vấn về hội nhập.

Đồng thời, TPHCM thực hiện các giải pháp, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hậu Covid-19. Môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện; hoạt động quảng và xúc tiến thương mại, đầu tư được đẩy mạnh.

Cụ thể, hỗ trợ tài chính theo các chương trình như: Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 với doanh số cho vay lũy kế đạt 2.473,3 tỷ đồng cho 35 doanh nghệp. Năm 2022 lũy kế doanh số cho vay đạt 965,3 tỷ đồng với 33 doanh nghiệp. Hỗ trợ đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên đạt 186.011 tỷ đồng với 34.301 khách hàng năm 2021 và 192.302 tỷ đồng, với 34.985 khách hàng vay vốn năm 2022. Chương trình cho vay đối với các doanh nghiệp trong Khu chế xuất – Khu công nghiệp với dư nợ cho vay năm 2021 đạt 185.777 tỷ đồng với 3.574 khách hàng và năm 2022 đạt 214.108 tỷ đồng gồm 3.776 khách hàng vay vốn. Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2021 đã thực hiện được 242.602 tỷ đồng cho 21.761 khách hàng và 367.198,64 tỷ đồng cho 32.868 khách hàng năm 2022.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Cụ thể, năm 2021 - 2022 hỗ trợ tư vấn về công cụ quản trị năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo cho khoảng 3.000 doanh nghiệp; hỗ trợ 42 dự án/doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới, chuyển giao công nghệ… Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất.

UBND TPHCM kiến nghị Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công thương và các bộ, ngành tiếp tục phối hợp, hỗ trợ TP trong công tác nghiên cứu, thông tin tuyên truyền các hiệp định thương mại tự do theo chiều sâu, đáp ứng nhu cầu cụ thể cho các nhóm đối tượng trên địa bàn TPHCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Liên quan đến việc thực thi các cam kết trong FTA thế hệ mới và các vấn đề mới như hiệp định kinh tế số, thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, kiến nghị các bộ, ngành liên quan triển khai và công bố các nghiên cứu, đánh giá khả năng tham gia và thực thi; sớm có hướng dẫn cụ thể để địa phương, doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và thực thi hiệu quả.

Đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương kịp thời triển khai thực hiện rà soát văn bản do Trung ương ban hành ngay khi các điều ước quốc tế được Việt Nam ký kết, tham gia và sớm công bố danh mục rà soát văn bản; xử lý kịp thời các văn bản không phù hợp với cam kết của Việt Nam khi tham gia hiệp định thương mại quốc tế.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo