Chủ Nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020

Điều chỉnh quy hoạch, xóa quy hoạch những khu vực thực hiện không khả thi

TPHCM vừa có chỉ đạo về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình thực hiện Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND TP quy định diện tích tối thiểu được tách thửa.

Theo đó, về vướng mắc liên quan đến khu vực quy hoạch có chức năng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hướng dẫn UBND quận - huyện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện theo quy hoạch được duyệt để từ đó có hướng xử lý cụ thể.

Cụ thể, đối với những khu vực quy hoạch thực hiện không khả thi thì phải đề xuất điều chỉnh quy hoạch, xóa quy hoạch, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đối với những khu vực quy hoạch đất hỗn hợp còn tính khả thi, đủ điều kiện thuận lợi để thực hiện chỉnh trang đô thị, nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt, thì phải đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, cụ thể hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, để xác định rõ vị trí, ranh giới từng loại chức năng sử dụng đất, công khai lấy ý kiến nhân dân, hướng dẫn nhân dân cùng tham gia đầu tư hạ tầng trong khu vực và thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Đối với khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới còn tính khả thi thì khẩn trương đề xuất kêu gọi đầu tư theo quy định. Sở, ngành, địa phương cần phải quản lý trật tự xây dựng chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây dựng, không phép, sai phép, tự ý phân lô hộ lẻ, để phát triển các khu dân cư theo định hướng đô thị mới.

Về nội dung điều chỉnh Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và ý kiến góp ý các đơn vị khẩn trương nghiên cứu đề xuất nội dung điều chỉnh đúng theo quy định. Sau đó, gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở, ngành liên quan và UBND các quận - huyện; tổng hợp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo quyết định, chuyển Sở Tư pháp thẩm định trình UBND TP xem xét theo quy định. Lưu ý cần rà soát bổ sung thêm nội dung điều kiện không được tách thửa, trong đó phải quy định rõ, khẳng định những trường hợp không được áp dụng tách thửa, để ngăn chặn việc tách thửa không đúng quy định.

Về chuyển mục đích sử dụng đất, giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng xử lý đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực phù hợp quy hoạch dân cư xây dựng mới, để có hướng tháo gỡ quyền lợi chính đáng của người dân.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo