Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022

Di dời khẩn cấp các hộ dân và tháo dỡ chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có ý kiến chỉ đạo về việc di dời khẩn cấp các hộ dân và tháo dỡ chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5.

Theo đó, về công tác di dời, tháo dỡ khẩn cấp, chấp thuận cho UBND Quận 5 thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến ban hành quyết định di dời, tháo dỡ khẩn cấp đối với chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo. Đồng thời, giao UBND Quận 5 khẩn trương triển khai di dời các hộ dân đang cư ngụ tại chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo đến tạm cư tại quỹ nhà 23 căn hộ tại Cao ốc An Phú, số 691 đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND Quận 5 về nguồn kinh phí di dời tạm cư các hộ dân đang cư ngụ tại chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND Quận 5 chỉ đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 5 thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND TP. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND Quận 5 thực hiện thủ tục ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất theo chỉ đạo của UBND TP.

Thường trực Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP (Sở Tài nguyên và Môi trường) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư đối với các hộ dân tại chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo để hướng dẫn UBND Quận 5 thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.

Sở Tài chính được giao tham mưu UBND TP việc phân bổ ngân sách TP để chi trả cho dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư tại chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo.

Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND Quận 5 triển khai thực hiện việc di dời, tháo dỡ chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo đảm bảo theo các quy định của pháp luật hiện hành; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; trong trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo