Thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình cải cách hành chính tại Sở Xây dựng TP

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận - huyện về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận - huyện tập trung rà soát kết quả và tiếp tục triển khai thực hiện 10 giải pháp trọng tâm công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP và 8 nội dung đã ký cam kết với Chủ tịch UBND TP.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong công tác cải cách hành chính, kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị.

Cùng với đó, thực hiện giải pháp nâng cao số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thống nhất đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định do UBND TP ban hành.

Bên cạnh đó, tăng cường triển khai hiệu quả các nội dung trong kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử của TP, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ từ TP đến cơ sở và kết nối được với cơ sở dữ liệu của Trung ương.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác chuyển đổi ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thành TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ Bưu điện TP trong công tác triển khai phiếu khảo sát điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 tại địa phương.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo