Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Đề án ủy quyền giúp nâng cao hiệu quả công việc từng cơ quan, đơn vị

Quang cảnh hội nghị sơ kết thực hiện Đề án ủy quyền cho các sở, ngành, UBND các quận - huyện trên địa bàn TP

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 19/9, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án ủy quyền cho các sở, ngành, UBND các quận - huyện trên địa bàn TP. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các sở, ngành TP và UBND các quận, huyện.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trương Văn Lắm cho biết: Thời gian qua, việc ủy quyền đã giúp cho các sở - ngành, UBND các quận - huyện chủ động trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả công việc ngày càng thực chất hơn. Từ đó, nâng cao hiệu quả công việc từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, thông qua việc ủy quyền đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết vì giảm khâu trung gian khi hồ sơ không phải qua sở - ngành thẩm định hoặc phải trình UBND TP xem xét, quyết định mà các sở - ngành, UBND các quận - huyện sẽ xem xét theo thẩm quyền đã được ủy quyền. Điều này góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN). Cụ thể, kết quả rút ngắn thời gian giải quyết tại một số nội dung được ủy quyền ở một số cơ quan, đơn vị như: Thời gian giải quyết xử lý hồ sơ của quy trình công nhận Hiệu trưởng trường trung cấp tư thục theo quy định là 20 ngày làm việc nhưng khi ủy quyền, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quy trình giải quyết còn 12 ngày làm việc. Việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao đã rút ngắn thời gian từ 50 ngày xuống 42 ngày.

Mặt khác, việc thực hiện ủy quyền còn giúp tiết kiệm chi phí hành chính, văn thư và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, DN. Cùng với đó, từ việc công khai các quy trình giải quyết hồ sơ theo nhiệm vụ ủy quyền trên các phương tiện thông tin và niêm yết tại cơ quan đã góp phần tăng cường hiệu quả trong công tác phục vụ người dân, DN, đẩy mạnh công tác CCHC hiệu quả hơn.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm, do thời gian thực hiện các nội dung ủy quyền còn ngắn nên có nhiệm vụ được ủy quyền phát sinh hồ sơ, có nhiệm vụ được ủy quyền chưa phát sinh hồ sơ. Vì vậy, chưa có nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, có thể thấy một số mặt hạn chế, khó khăn như sau: Việc tham mưu UBND TP ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 4712/QĐ-UBND, Quyết định số 4713/QĐ-UBND còn một số nội dung hướng dẫn liên quan đến đất đai, môi trường, quản lý nhà còn chưa ban hành kịp thời do đang rà soát sửa đổi, bổ sung nội dung ủy quyền có liên quan hoặc đang hoàn chỉnh trình UBND TP sau khi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm báo cáo tại hội nghị Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh đó, văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi nên phải thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung tại Quyết định số 4712/QĐ-UBND, Quyết định số 4713/QĐ-UBND. Vì vậy, sẽ rất mất thời gian và sẽ có nhiều Quyết định sửa đổi, bổ sung được ban hành. Các Ban Quản lý sẽ gặp khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ vì văn bản quy phạm pháp luật sẽ không xác định đây là nhiệm vụ của UBND TP hoặc Chủ tịch UBND TP mà phân cấp cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP (Sở) thực hiện nhiệm vụ nhưng không phân cấp cho các Ban Quản lý thực hiện. Vì vậy, không có cơ sở để UBND TP hoặc Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Ban Quản lý thực hiện trong khi thực tế rất cần thiết.

Về giải pháp thực hiện trong thời gian tới, TP thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật kịp thời điều chỉnh các Quyết định số 4712/QĐ-UBND, Quyết định số 4713/QĐ-UBND cho phù hợp với quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và rà soát phân công, bố trí công chức, viên chức giải quyết các nhiệm vụ được ủy quyền ngày càng phù hợp gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Từ đó, nâng cao tinh thần phục vụ và sự hài lòng của người dân, DN.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình nội bộ giải quyết hồ sơ cho từng nội dung được ủy quyền để phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết để có thể rút ngắn thời gian xử lý góp phần CCHC. Đối với nội dung đề xuất ủy quyền mới, phải đánh giá thật kỹ nhu cầu của người dân, DN để khắc phục tình trạng UBND TP, Chủ tịch UBND TP đã ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhưng không phát sinh hồ sơ.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo