Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và Bến Thành - Tham Lương

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

(Thanhuytphcm.vn) - Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 24/11/2019 về lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt, nhận thức sâu sắc các dự án đường sắt đô thị là dự án ưu tiên trong các dự án ưu tiên, cấp bách của lĩnh vực giao thông, góp phần giảm ùn tắc giao thông, một khâu nghẽn trong phát triển kinh tế của TP, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Do đó, cần tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm nhằm đảm bảo tiến độ dự án thực hiện theo kế hoạch đề ra. Với quyết tâm chính trị cao nhất và tập trung nỗ lực của cả hệ thống chính trị, xác định mục tiêu hoàn thành xây dựng công trình và đưa vào khai thác vận hành metro Bến Thành - Suối Tiên trong quý IV năm 2021; tuyến metro Bến Thành - Tham Lương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm nhất tháng 6/2020, khởi công các gói thầu xây lắp chính vào năm 2021, đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Đồng thời, giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần để thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ, đầu việc cụ thể đã đề ra; chỉ đạo giải quyết hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết ngay những vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc do chủ đầu tư, các sở, ngành, UBND các quận có liên quan kiến nghị. Kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết hài hòa các xung đột pháp lý giữa quy định của pháp luật Việt Nam với quy định trong Hiệp định ký kết với nhà tài trợ.

Cùng với đó, thực hiện cơ chế phối hợp hiệu quả, đeo bám, đôn đốc quyết liệt các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết các kiến nghị của TP liên quan các dự án đường sắt đô thị; chủ động mời các nhà tài trợ vốn, bộ, ngành Trung ương giao ban định kỳ hàng tháng để giải quyết, tháo gỡ nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng, hiệu lực, hiệu quả giữa chủ đầu tư, các nhà thầu, các sở, ngành và UBND các quận có liên quan trong việc xây dựng và giao kế hoạch tiến độ hàng năm, hàng quý, hàng tháng và hàng tuần cho tất cả các đơn vị liên quan trong công tác phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm được phân công, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xử lý hồ sơ thực hiện cơ chế định kỳ giao ban hoặc hội ý đột xuất, thảo luận, thống nhất giải pháp xử lý, khẩn trương báo cáo, trình UBND TP xem xét, chỉ đạo, quyết định, khắc phục triệt để tình trạng gửi văn bản và chờ ý kiến của cơ quan chức năng liên quan.

Mặt khác, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận có liên quan chỉ đạo bố trí, trưng tập cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tốt nhất để phục vụ giải quyết các nhiệm vụ liên quan 2 dự án đường sắt đô thị; ưu tiên giải quyết, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết hồ sơ của từng khâu tại từng đơn vị nhằm đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đường sắt đô thị của TP.

Khẩn trương xem xét, phê duyệt cơ chế tài chính đặc thù của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP giai đoạn 2020 - 2022 và định hướng đến năm 2030; đồng thời, xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chế độ đãi ngộ cho các vị trí việc làm đòi hỏi trình độ cao, chuyên môn giỏi và có kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt đô thị để áp dụng cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, đảm bảo cơ chế đãi ngộ cao hơn so với mặt bằng chung hiện nay, tạo động lực thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND các quận có liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị quận và phường tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân trong khu vực giải tỏa hiểu, thông suốt và chấp hành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ và không để tái lấn chiếm mặt bằng của dự án.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí TP tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về quy hoạch và tiến độ triển khai hệ thống đường sắt đô thị, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện theo các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch và xây dựng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn TP trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, góp phần quan trọng giải quyết vấn đề giao thông đô thị, phát triển kinh tế - xã hội TP.

Đảng đoàn HĐND TP lãnh đạo HĐND TP đảm bảo cân đối bố trí đủ nguồn vốn từ ngân sách TP để triển khai các dự án đường sắt đô thị.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo