Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Đẩy mạnh “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Ảnh minh họa: Sinh viên, học viên tự học tại một thư viện trường đại học tại TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 9/4, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.

Bộ GD-ĐT cho biết, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án, chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án vào cuối năm 2020, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Đề án tại địa phương, đồng thời có các giải pháp kịp thời khắc phục những khó khăn để hoàn thành các mục tiêu của Đề án trước tháng 10/2020. UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các sở GD-ĐT tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học xóa mù chữ, củng cố kết quả biết chữ; tăng cường quản lý, chỉ đạo nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên…

Theo Bộ GD-ĐT, ngày 9/1/2013, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo từng giai đoạn. Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành và địa phương về kết quả thực hiện Đề án tính đến cuối năm 2019, nhiều chỉ tiêu đề ra trong mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án cơ bản đã được hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mục tiêu chưa đạt được như: Tỉ lệ biết chữ độ tuổi 15-35 mới đạt 98,8% (thấp hơn mục tiêu Đề án là 0,2%); tỉ lệ biết chữ trong độ tuổi 15-60 chỉ đạt 97,6% (thấp hơn mục tiêu 0,4%). Việc nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động vẫn còn thấp hơn so với mục tiêu Đề án.

Anh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo