Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong sinh viên

Ra mắt Chi ủy Chi bộ Trường Đại học Gia Định TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/5, Chi bộ Trường Đại học Gia Định TPHCM đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong 5 năm qua, Hội đồng quản trị mới của Nhà trường cũng đã chỉ đạo quyết liệt, đầu tư nhiều hơn cho việc đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Vì vậy, cán bộ đảng viên, giảng viên, học viên và sinh viên toàn trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ vững đoàn kết, thống nhất. Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng viên Trường Đại học Gia Định lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt được những kết quả đáng kể.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện cho số đông cán bộ, đảng viên, đoàn viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị. Công tác xây dựng, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ được quan tâm.

Đại hội đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, những chỉ tiêu và giải pháp thực hiện của Chi bộ Trường trong nhiệm kỳ 2020 – 2055 với khẩu hiệu hành động “Dân chủ - Đoàn kết – sáng tạo – phát triển – hội nhập quốc tế”, trong đó mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ là: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi bộ và các đoàn thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề trong Chi bộ.

Phát biểu tại chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân đề nghị cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 9 chỉ tiêu trọng tâm mà Đại hội đã đề ra. Đổi mới từ trong suy nghĩ đến tổ chức thực hiện các chiến lược phát triển nhà trường, đảm bảo về chất lượng giảng dạy nhưng cũng phải tăng về số lượng sinh viên. Đẩy mạnh hơn nữa việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đặc biệt đối tượng là đoàn viên thanh niên, viên chức, sinh viên có động cơ đúng đắn và thật sự xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trên tất cả các mặt hoạt động của cấp ủy và đảng viên.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Hà Hữu Phúc – Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định được bầu làm Bí thư chi bộ; bầu 1 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Khánh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo