Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khoa giáo

Toàn cảnh hội nghị giao ban chuyên đề

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 26/9, Cụm thi đua III, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề “Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khoa giáo theo Nghị quyết số 36-NQ/TW”. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Cường – Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy; Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị nêu rõ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, có tính đổi mới trên nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực khoa giáo bao gồm các mặt: giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, chăm lo sức khỏe nhân dân, dân số phát triển, thể dục thể thao, bảo hiểm xã hội…tạo ra nền tảng cơ bản và cấp thiết trong thực hiện quan điểm phát triển kinh tế đi liền với đảm bảo công bằng xã hội, thực hiện tiến bộ ngay trong từng bước phát triển. Trong tổng thể phát triển của thành phố và các quận, việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đã trở thành yếu tố mang tính chất bền vững, riêng lĩnh vực khoa giáo càng được thể hiện rõ ràng, đặc biệt là qua nhìn nhận, đánh giá của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá trong giai đoạn của cuộc cách mạng cộng nghiệp lần thứ 4, công nghệ thông tin có sự phát triển liên tục, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, thì việc đẩy mạnh ứng dụng là nhiệm vụ thường xuyên. Trong lĩnh vực khoa giáo được thực hiện ở các mức độ khác nhau, đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hành chính, tạo được nhiều thuận lợi cho nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Cường – Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy nêu rõ việc ứng dụng công nghệ thông tin đã thể hiện ở nhiều mặt, để tiếp tục phát huy hiệu quả, bên cạnh đẩy mạng ứng dụng cần tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chia sẻ thêm trong thời gian tới sự phát triển của công nghệ thông tin sẽ tiếp tục diễn ra với sự đa dạng và tốc độ nhanh tác động toàn diện và sâu rộng đến sự phát triển, trong đó có lĩnh vực khoa giáo. Để ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, cần tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tăng cường việc nắm bắt dư luận, phản ánh của người dân để có sự ứng dụng phù hợp, hiệu quả; đồng thời cần quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh mạng.

Ngọc Quý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo