Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy

Kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy tại Karaoke K-T, Quận 10 (ảnh minh họa)

(Thanhuytphcm.vn)- UBND TPHCM vừa ban hành công văn gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành TP; Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp và Khu Công nghệ cao TP; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP; UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10.

Theo công văn, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức tiếp tục duy trì việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động và người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, các chỉ thị của Trung ương và TP về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại; có biện pháp duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định. Đầu tư kinh phí, củng cố, xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tiến hành xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy tại cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ kịp thời khi có sự cố tai nạn, cháy, nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

UBND TP yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn TP chủ động phối hợp với Công an TP tổ chức tuyên truyền các hoạt động về phòng cháy và chữa cháy nhân dịp “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, tổ chức xây dựng, trình chiếu, phát thanh các phóng sự, tiêu phẩm về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an TP tổ chức phổ biến kiến thức, pháp luật và in ấn các ấn phẩm về công tác phòng cháy và chữa cháy để tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, tập trung vào đối tượng là hộ gia đình và hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh ở khu dân cư.

Công an TP duy trì tổ chức thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, tập trung vào các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là các cơ sở vui chơi, giải trí dễ phát sinh cháy nổ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn cơ sở tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức khắc phục các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo đầy đủ lực lượng, phương tiện và các phương án để xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo