Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 24/9, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp (KCX và CN) TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021. Đồng chí Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các KCX và CN TP dự và chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Quản lý các KCX và CN TP đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức 5 hội nghị quán triệt, học tập trực tiếp với 780 người tham gia học tập; các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức 65 hội nghị quán triệt, học tập trực tiếp với 6.432 người tham gia học tập. Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Quản lý các KCX và CN TP cũng quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động, chăm lo đời sống công nhân lao động, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW.

Các mô hình “Lực lượng công nhân nòng cốt”, “Nhóm Trung kiên” đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp nâng cao vai trò của đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ trong việc làm nhiệm vụ nòng cốt tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các KCX và CN TP Hứa Quốc Hưng ghi nhận và biểu dương 13 tập thể, 65 cá nhân là gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý các KCX, KCN; tạo quỹ đất đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.  Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy đã công bố quyết định tặng giấy khen cho 13 tập thể và 65 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Phạm Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo