Thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019

Đầu tư xây dựng nghĩa trang và khu xử lý rác trên địa bàn huyện Cần Giờ

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND huyện Cần Giờ về đề xuất đầu tư xây dựng nghĩa trang và khu xử lý rác trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Theo đó, về đầu tư xây dựng nghĩa trang, UBND TP giao UBND huyện Cần Giờ  chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Sở Xây dựng TP rà soát cơ sở pháp lý, quy hoạch chung, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của huyện, nhu cầu mai táng của người dân báo cáo đề xuất cụ thể, trình UBND TP.

Đồng thời, thống nhất chủ trương không xây dựng các nghĩa trang riêng lẻ cấp xã. UBND huyện Cần Giờ phối hợp với các Sở ngành nghiên cứu, báo cáo UBND TP phương án mời gọi đầu tư công viên nghĩa trang tại xã Bình Khánh sau khi rà soát đảm bảo phù hợp quy hoạch và nhu cầu của địa phương. Mặt khác, giao UBND huyện Cần Giờ xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động khuyến khích nhân dân thực hiện hình thức hỏa táng theo chủ trương của TP.

Về xây dựng khu xử lý rác, UBND TP giao UBND huyện Cần Giờ nhanh chóng triển khai hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất đầu tư dự án xử lý rác 100 tấn/ngày theo Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 5/7/2017 của UBND TP, làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. UBND huyện Cần Giờ cần nghiên cứu sử dụng khu đất 14,07ha đảm bảo vừa phù hợp định hướng phát triển của huyện, vừa tiết kiệm được quỹ đất, giảm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, UBND huyện Cần Giờ căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và nhu cầu thực tế; nghiên cứu đề xuất phương án mời gọi đầu tư phù hợp, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Mặt khác, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP chịu trách nhiệm hướng dẫn trình tự thủ tục, có ý kiến thẩm định về chuyên môn, hồ sơ kỹ thuật, công nghệ của dự án và các nội dung khác liên quan đến quá trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý rác trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo