Thứ Năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020

Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hệ thống giám sát giao thông tại Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng “hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị”.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng “hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị”, nhằm tổng hợp chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP. Hệ thống cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tích hợp về kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của TP do Sở Thông tin và Truyền thông đang xây dựng.

Đồng thời, UBND TP giao lãnh đạo các sở - ban, ngành và UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật do mình quản lý cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP để phục vụ việc thực hiện dự án nêu trên.

UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông TP xây dựng các hướng dẫn về kỹ thuật nhằm đảm bảo các hệ thống cơ sở dữ liệu do các đơn vị triển khai được tích hợp về kho dữ liệu dùng chung, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật của TP.

Ngoài ra, UBND TP giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP, Phó Trưởng Ban điều hành Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018 - 2020 thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các cấp, các ngành; tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết cụ thể trình UBND TP.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo