Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021

Dành tỉ lệ biên chế để bố trí đội viên thuộc Đề án 500 trí thức trẻ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị các địa phương dành tỉ lệ biên chế nhất định và có lộ trình để bố trí các trí thức trẻ

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/11, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp với các địa phương chuẩn bị hội nghị tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ). Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Đề án 500 trí thức trẻ được Thủ tướng phê duyệt ngày 30/9/2013 nhằm tuyển chọn 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để bố trí thực hiện công việc của các chức danh theo nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã. Qua đó, giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới;…

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, theo khoản 6 Điều 2 Quyết định số 1758/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh thuộc phạm vi thực hiện Đề án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan bố trí, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội viên trong thời gian công tác tại xã và sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, một số địa phương có quan niệm đây là Đề án của Trung ương, của Bộ Nội vụ, dẫn đến việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội viên là trách nhiệm của Trung ương, Bộ Nội vụ chứ không thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương. Do đó, một số địa phương chưa chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án; chưa gắn công tác bố trí, sử dụng đội viên với công tác tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh dẫn đến việc khi Đề án kết thúc, nhiều tỉnh không còn vị trí, biên chế để tuyển dụng đội viên Đề án.

Theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã trong thời gian 5 năm (đủ 60 tháng), căn cứ vào năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá nếu đủ điều kiện thì đội viên được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật. 

Tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 500 trí thức trẻ, theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, sau khi hoàn thành nhiệm vụ 5 năm (đủ 60 tháng) tại xã, đội viên được xem xét tuyển dụng thành công chức cấp xã hoặc công chức cấp huyện trở lên theo hình thức tuyển dụng không qua thi tuyển.

Tuy nhiên, hiện nay, theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP,  đội viên Đề án 500 trí thức trẻ không thuộc trường hợp đặc biệt được tuyển dụng không qua thi tuyển. Điều này khiến các tỉnh gặp khó khăn khi tuyển dụng đối với đối tượng đội viên Đề án thành công chức cấp xã, cấp huyện trở lên sau khi kết thúc Đề án. Mặt khác, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hầu hết các tỉnh đang dôi dư số lượng lớn cán bộ, công chức và phải ưu tiên xây dựng phương án giải quyết. Vì vậy, nhiều tỉnh không có nguồn biên chế để bố trí đội viên thuộc Đề án 500 trí thức trẻ. Đến nay, nhiều tỉnh chưa bố trí, sắp xếp công tác cho Đội viên Đề án sau khi hoàn thành 5 năm công tác tại xã.

Đại diện một số địa phương cũng nêu đang gặp vướng mắc là do chưa có hướng dẫn tuyển dụng đối với các đội viên này lên huyện như thế nào. Việc thực hiện đề án gặp khó khăn khi địa phương đang thực hiện các Nghị quyết của Đảng về sắp xếp, tinh giản biên chế... từ đó các địa phương khó xử lý. Cạnh đó, quá trình đưa về địa phương, các em trong đề án đã phát huy vai trò rất tốt nhưng do biên chế không còn; cơ chế tuyển dụng chưa rõ ràng; đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ cần nêu rõ thời hạn sắp xếp và cách thức tuyển dụng, bố trí như thế nào để các em yên tâm công tác.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, trong 500 em tham gia đề án này, 64,3% các em là người dân tộc thiểu số. Vì vậy, đề án này cũng là chính sách phát triển nguồn nhân lực đồng bào thiểu số. Hiện còn 413/500 em chưa được bố trí công việc. Trong đó có 91 trường hợp đã có phương án, còn 323 trường hợp chưa có nên Bộ Nội vụ phải bàn với các địa phương.

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Đề án đã có đóng góp về phát triển kinh tế xã hội của địa phương nơi các em được đưa về và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tại các địa phương. Đây là đề án thí điểm, khi tổng kết thống nhất là kết thúc nhưng phải giải quyết những vấn đề tồn tại. Thống nhất thời gian để các địa phương thực hiện sắp xếp, bố trí các em trong thời hạn 2 năm. Trong thời gian này, địa phương cân đối lại biên chế, dành tỉ lệ biên chế nhất định và có lộ trình để bố trí các em. Trong thời gian này, các đội viên vẫn làm việc tại đơn vị đang làm để giữ vững niềm tin của thế hệ trẻ vào chính sách của Đảng, Nhà nước.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo