Thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019

Danh sách cơ sở nhận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu Quý II/2019

(Thanhuytphcm.vn) - Bảo hiểm Xã hội TPHCM vừa ra Thông báo số 412/TB-BHXH về danh sách các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của Quý II năm 2019 (xem tại đây).

Theo đó, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người già trên 80 tuổi, các đối tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo nguyện vọng (theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 40/2015/TT-BYT).

Đối tượng là viên chức, người lao động của bệnh viện được đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại bệnh viện nơi làm việc để tạo điều kiện thuận lợi về chăm sóc sức khỏe và tiết kiệm chi phí đi lại.

Các đối tượng khác đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của Quý II năm 2019.

An An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo