Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

Đảng viên trẻ, đoàn viên cần học tập, rèn luyện bản lĩnh để chung tay bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh niên TPHCM tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2019. Ảnh: Quốc Thanh

(Thanhuytphcm.vn) - Từ khi thành lập Đảng 3/2/1930 đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong tình hình hiện nay, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa chiến lược, lâu dài đối với toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là thế hệ trẻ - là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch… Muốn vậy, cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, giáo dục và nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ về những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong qua từng giai đoạn lịch sử. Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú, mỗi cá nhân phải tự nhận thức về trách nhiệm của mình, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, hoàn thiện nhân cách cá nhân để có đủ “sức đề kháng” và chủ động góp sức trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực phản động.

Hai là, phát động các phong trào thi đua tích cực trên các trang mạng xã hội nhằm định hướng thông tin tích cực đến với đoàn viên thanh niên và giới trẻ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” góp phần nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên trong nhận diện và xử lý các vấn đề tiêu cực trên các trang mạng xã hội và trong dư luận nhân dân, kịp thời phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Ba là, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; đồng thời định kỳ hàng quý, 6 tháng có đánh giá chất lượng có đánh giá đảng viên dự bị, đảng viên trẻ về ý thức, trách nhiệm và nhận thức trong quá trình rèn luyện, học tập và công tác. Đánh giá đúng năng lực, đạo đức, tác phong của đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú khi bổ nhiệm vị trí công tác và phân công nhiệm vụ.

Bốn là, duy trì và nâng chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, diễn đàn “Thanh niên với lý tưởng xã hội chủ nghĩa”, xây dựng chuyên đề thực tiễn công tác đối với nâng cao khả năng lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ phản bác bằng những vụ việc cụ thể. Thể hiện vai trò, trách nhiệm trong đề ra các giải pháp có hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Người cộng sản trẻ”; thể hiện tiếng nói, ý chí và hành động cụ thể qua “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Năm là, tiếp tục tăng cường hiệu quả việc sử dụng mạng xã hội, truyền thông, có sự liên kết chặt chẽ đối với các đồng chí cán bộ Đoàn. Mỗi đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú cần phải thận trọng khi tham gia mạng xã hội, tích cực tìm hiểu, kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nhất là nguồn chính thống, thận trọng khi đăng tải bài viết, “thích” hoặc chia sẻ các liên kết và tham gia bình luận các chủ đề trên mạng xã hội. Mạnh dạn bảo vệ những điều đúng, tạo sự lan tỏa tích cực trong đơn vị và đấu tranh chống lại những điều sai, tiêu cực, những thông tin phiến diện, xuyên tạc. Kịp thời triển khai tuyên truyền các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp thông tin chính thống, thông tin tích cực, định hướng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực, trên không gian mạng.

Sáu là, thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn như “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Thanh niên tình nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong đề ra các hoạt động, mô hình, giải pháp để giải quyết các vấn đề mà người dân quan tâm, đồng thời hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên như: vệ sinh môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm, truyền thông trên mạng xã hội… để qua đó tuyên truyền các công trình, phần việc của Đoàn, công tác vận động nhân dân, nâng cao uy tín của từng đồng chí đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị tại địa phương.

Tiếp nối truyền thống tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM, đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú hôm nay bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết của mình cần tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện qua những hành động cụ thể, việc làm sáng tạo, nêu gương trong bảo vệ lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của quận; cụ thể hóa sự quyết tâm của tuổi trẻ bằng kết quả trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, bằng các phong trào tình nguyện thiết thực, hiệu quả góp phần cùng Đảng bộ và Chính quyền từ TP đến cấp cơ sở phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh để luôn là người bạn đồng hành với thanh niên.

Lê Thị Thanh Hải
(Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú)


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo