Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Marketing thành lập 4 chi bộ sinh viên mới

Đảng ủy Trường trao Quyết định hợp nhất chi bộ sinh viên 1, sinh viên 2 và thành lập 4 chi bộ sinh viên mới

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/7, Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy Trường cho biết, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Trường đã tập trung chỉ đạo các chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị với những nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Trường.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Trường tiếp tục lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, chương trình, mục tiêu công tác năm 2022, đặc biệt là tập trung triển khai tổ chức Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, triển khai đề án chuyển đổi số; bám sát các nhiệm vụ chuyên môn được giao theo kế hoạch công tác năm 2022.

Đồng chí Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường điều hành hội nghị Đồng chí Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường điều hành hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học - Cao đẳng TPHCM đề nghị Đảng ủy Trường cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ như: tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Trường; tiếp tục chỉ đạo sát sao đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, toàn diện nhiệm vụ chính trị; trong công tác xây dựng Đảng cần triển khai toàn diện các chủ trương, đặc biệt chú ý đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng quy định của Đảng, quy trình chặt chẽ, mở rộng ra giám sát thường xuyên, lựa chọn những vấn đề cần thiết để kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, chỉnh đốn các đảng bộ, chi bộ làm chưa tốt; tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các chi bộ trực thuộc.

Dịp này, Đảng ủy Trường đã công bố quyết định hợp nhất chi bộ sinh viên 1, sinh viên 2 và thành lập 4 chi bộ sinh viên mới để đảm bảo số lượng đảng viên sinh hoạt theo đúng điều lệ Đảng.

Khánh Huy - Hồng Quân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo