Chủ Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2020

Đảng ủy Khối Ngân hàng TPHCM triển khai đợt sinh hoạt chính trị 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Toàn cảnh hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Thanhuytphcm.vn) –Sáng 24/5, Đảng ủy Khối Ngân hàng TPHCM tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai và thực hiện chủ đề năm 2019 “Về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Văn kiện lịch sử vô giá” và thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Ngân hàng TPHCM Trịnh Xuân Quang chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Ngân hàng TPHCM Trịnh Xuân Quang cho biết: việc tổ chức sinh hoạt chính trị 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khẳng định những thành tựu, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Ngân hàng TPHCM Trịnh Xuân Quang đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi, liên hệ với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hoá trong nội bộ và đề ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị cần xác định chương trình hành động bằng những công trình thiết thực, cụ thể gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Thông báo