Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8

(Thanhuytphcm.vn)  Sáng ngày 21/12, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho hơn 250 đồng chí là cán bộ chủ chốt, đảng viên 19 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối Lương Văn Nhiền (ảnh) đề nghị các cấp ủy cơ sở sau khi học tập nghị quyết, khẩn trương xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sát với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.

Diệu Bình

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo