Chủ Nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2019

Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Bình Chánh: Thực hiện tốt quy chế dân chủ

Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Huỳnh Cao Cường trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

(Thanhuytphcm.vn)- Chiều 7/3, Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Bình Chánh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai chương trình trọng tâm năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể Huỳnh Cao Cường đề nghị các chi bộ cần tăng cường công tác tham mưu các nội dung về cải cách thủ tục hành chính tại các chi bộ gắn với thực hiện chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019; thực hiện công tác bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; củng cố, kiện toàn, quan tâm bồi dưỡng lý luận; bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Năm 2018, Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; chú trọng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức có chất lượng các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện với cán bộ, đoàn viên, hội viên tiêu biểu của Liên đoàn Lao động huyện và Huyện Đoàn. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động, quan tâm các chế độ chính sách lương, thưởng cho cán bộ công chức; các hoạt động phong trào để rèn luyện tinh thần, thể chất, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Trong năm, phối hợp với cơ quan chuyên môn tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 3/3 chi bộ doanh nghiệp dưới 100 lao động (đạt tỷ lệ 100%), thành lập 2/2 chi bộ doanh nghiệp từ 100 lao động trở lên (đạt 100%).

Dịp này, Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Minh Anh
 Từ khóa
bình chánh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo