Thứ Ba, ngày 27 tháng 7 năm 2021

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TPHCM: Đẩy mạnh các phong trào thi đua để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Long Hòa tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho ngư dân

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TPHCM luôn xác định nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và xây dựng Đảng. Trong những năm qua, Đảng bộ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, địa bàn biên phòng ngày càng vững chắc, đơn vị được củng cố xây dựng cơ bản hơn, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, trước những yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Phát huy chức năng, nhiệm vụ của mình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố thường xuyên làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, tuyến biên giới biển trực thuộc thành phố và khu vực; triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội biên phòng các tỉnh bảo vệ vùng biển tiếp giáp và các lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển.

Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, ý chí quyết tâm, phẩm chất đạo đức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ để đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm vi phạm pháp luật. Đặc biệt, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết 460-NQ/ĐU ngày 27/12/2018 về lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm, xây dựng lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và tội phạm thành phố vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống đối chính quyền, kích động biểu tình, gây rối, xác lập các kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy, vận chuyển vũ khí quân dụng trái phép qua cửa khẩu cảng và khai thác cát trái phép, xử lý vụ việc đúng pháp luật, đạt yêu cầu nghiệp vụ. Đặc biệt là trong năm 2020, đã phá chuyên án A720 thu giữ 160kg ma túy từ Việt Nam đi Hàn Quốc.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, các lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố đã bắt và tịch thu tang vật 597/1.006 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 502/886 vụ với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh

Phát huy hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, Bộ đội Biên phòng thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, qua đó đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu cảng thành phố và tuyến biên giới biển Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu cảng thành phố và tuyến biên giới biển

Đến nay, trên hai tuyến biên giới biển đã thành lập được 16 tổ “Tàu thuyền tự quản an toàn”, 5 “Bến đò tự quản”, 23 tổ “Tự quản an ninh trật tự”. Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp liên tịch với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các sở, ngành, lực lượng vũ trang và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng trong các phong trào. Trong đó, nổi bật là các cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Bên cạnh đó là các chương trình, phong trào, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn biên phòng thành phố và một số tỉnh biên giới, tiêu biểu là “Hướng về biên giới, biển đảo”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, Chương trình “Nước sạch vùng biên”, “Nâng bước em tới trường”, “Lớp học tình thương”, “Phòng vi tính cộng đồng”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Lớp dạy nghề cho dân”, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng..., đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, nâng cao đời sống nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Quyết tâm cao trong xây dựng đơn vị vững mạnh

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hậu cần, tài chính, kỹ thuật phục vụ tốt cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tích cực tăng gia sản xuất, tăng nguồn thu, cải thiện đời sống bộ đội. Thực hiện tốt thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng mới Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước; sửa chữa, nâng cấp một số đơn vị, đóng mới 2 phương tiện tàu N09 và 10 ca nô đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian. Quan tâm chỉ đạo tăng gia sản xuất; nhiều đơn vị tích cực, sáng tạo, có mô hình hiệu quả. Bảo đảm tốt quân y, tỷ lệ quân số khỏe năm 2020 đạt 98,6%; chủ động, tiến hành tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế lây lan vào đơn vị, nhất là dịch Covid-19. Thường xuyên sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung giải pháp thực hiện các nghị quyết, các phong trào, cuộc vận động về công tác hậu cần, tài chính. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, gắn với tiêu chí công tác hậu cần - tài chính ở cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật trong tình hình mới gắn với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Để công tác lãnh đạo xây dựng Bộ đội Biên phòng TPHCM vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố, nhấn mạnh: “Bộ đội Biên phòng thành phố đẩy mạnh công tác văn hóa, văn nghệ, xây dựng môi trường lành mạnh, đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Thường xuyên củng cố kiện toàn ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 các cấp, bám mạng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng tư tưởng bộ đội trước những diễn biến phức tạp của tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh; khắc phục những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường; nắm, quản lý, đánh giá, giải quyết tốt, giữ vững trận địa tư tưởng trong đơn vị. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động, công tác của Bộ đội Biên phòng thành phố. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của thành phố và các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề; coi trọng xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tiếp tục thực hiện có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

Lương Kiểm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo