Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển ổn định, hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khoá mới

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/2, Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Công ty Cổ phần SAVICO) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 2 tổ chức Đảng được Tổng Công ty Bến Thành chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Đến dự đại hội có các đồng chí Tô Thị Thủy, Phó Phòng Dân vận của hệ thống chính trị, Ban Dân vận Thành ủy; Phan Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành.

Đảng bộ Công ty Cổ phần SAVICO có 166 đảng viên, với 8 chi bộ trực thuộc ở các Thành phố lớn Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM - Cần Thơ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần SAVICO đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt gần gấp 2 lần chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XI đề ra. Doanh thu hợp nhất của Công ty tăng trưởng bình quân 18,2%/năm (cao hơn chỉ tiêu 5% - 10%/năm); lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân 21,6%/năm (cao hơn chỉ tiêu ít nhất 10%/năm); cổ tức bình quân hàng năm đạt 13% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội là 12%/vốn điều lệ/năm.

Đồng thời, Đảng bộ đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị; duy trì nền nếp chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoàn thành vượt kế hoạch công tác kết nạp đảng viên mới, đào tạo đội ngũ đảng viên thành những nhà doanh nhân trẻ, Đảng bộ nhiều năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, doanh nghiệp được tăng nhiều.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty SAVICO xác định mục tiêu là đổi mới, sáng tạo, vượt khó - phát triển bền vững - nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, lợi ích của cổ đông, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động - làm giàu thêm văn hóa doanh nghiệp và gắn kết hệ thống. Đảng bộ Công ty Cổ phần SAVICO xác định 5 chỉ tiêu phát triển kinh doanh, 8 chỉ tiêu xây dựng Đảng cụ thể, trong đó đáng chú ý doanh thu tăng trưởng bình quân 7%-12%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản từ 5,5%/năm; lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu từ 15%/năm; cổ tức được chia từ 12%/vốn điều lệ/năm; thu nhập người lao động tăng trưởng từ 5-10%/năm; Hàng năm đánh giá Đảng bộ xuất sắc; kết nạp 40 đảng viên mới; Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu Chiến binh đạt vững mạnh xuất sắc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng Thành viên Tổng Công ty Bến Thành Phan Văn Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng Thành viên Tổng Công ty Bến Thành Phan Văn Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành Phan Văn Quang biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và toàn thể đảng viên, cán bộ, người lao động của doanh nghiệp đạt được. Đồng chí Phan Văn Quang đề nghị cần tiếp tục tập trung bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng trong công ty cổ phần có vốn Nhà nước không chi phối theo Quy định 288-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương. Lấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động thuyết phục là nhiệm vụ hàng đầu. Tiếp tục phát huy vai trò tổ chức đảng là hạt nhân chính trị ở doanh nghiệp, Đảng ủy phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do đại hội đồng cổ đông giao. Đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển ổn định, tuân thủ pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, của doanh nghiệp và của người lao động.

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Văn Quang đề nghị Công ty SAVICO xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với người đại diện vốn của Tổng công ty ở doanh nghiệp. Phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp mới thành lập. Phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng suất lao động ở doanh nghiệp. Xây dựng tạo mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp, quan tâm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Công Bình tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việt Hùng

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo