Thứ Năm, ngày 4 tháng 3 năm 2021

Đại hội lần thứ XIII của Đảng hoàn thành phiên trù bị

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Đúng 9 giờ sáng 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Đại hội tiến hành họp phiên trù bị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự phiên trù bị Đại hội XIII.

Đại hội đã tiến hành thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử Đại hội XIII và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự họp phiên trù bị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự họp phiên trù bị

Sau phiên trù bị, chiều nay, 25/1, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương khóa XII...

Sáng mai (26/1) Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ họp phiên khai mạc tại hội trường.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XIII tiến hành thảo luận, thông qua: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trình Đại hội XIII).

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo