Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức từ 22-24/7

Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 15/7, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hàng Đảng bộ khoá XI thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản hoàn tất. Đại hội sẽ được tổ chức trong 3 ngày 22, 23, 24 tháng 7 năm 2020. Tổng số đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội là 297 đồng chí, trong đó có 36 đại biểu đương nhiên và 261 đại biểu được bầu từ các đại hội cấp cơ sở.

Về các văn kiện đại hội, dự thảo Báo cáo chính trị của quận đã được tổ chức 5 lần hội nghị lấy ý kiến góp ý trực tiếp và 3 lần gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Tổ Biên tập, Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Quận ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng được lấy ý kiến tại đại hội chi bộ trực thuộc, chi bộ, đảng bộ cơ sở và tổ chức lấy ý kiến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên, các đồng chí lão thành cách mạng cư trú trên địa bàn và các tầng lớp nhân dân…

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được trình xin ý kiến Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Tiểu ban Văn kiện đã tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh dự thảo Văn kiện Đại hội để trình xin ý kiến và đã được Tổ Công tác 2 của Thành ủy phê duyệt, thông qua.

Bên cạnh dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Quận ủy đã hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết 6 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ quận. Đồng thời xây dựng 6 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trình Đại hội thảo luận, góp ý.

Về công tác nhân sự, quận đã hoàn tất 5 bước của quy trình tái cử và quy trình nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 41 đồng chí, giảm 2 đồng chí (tỷ lệ 4,64%) so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó giới thiệu 47 đồng chí để bầu 41 đồng chí, số dư 14,63%; đảm bảo Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay đổi 1/3 so với đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự kiến Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 13 đồng chí.

Hội nghị thảo luận về dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; dự kiến thành lập các Tổ Đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến đề nghị các cơ sở Đảng đẩy mạnh tuyên truyền đại hội trong hệ thống chính trị và đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; nắm tình hình đảng viên tham dự Đại hội, định hướng các đại biểu quan tâm, tập trung thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng bộ quận và Văn kiện đại hội cấp Thành phố, Trung ương; nắm chương trình, nội dung Đại hội, chuẩn bị tốt… để Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp.

Xuân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo