Thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2020

Cựu Chiến binh Quận 9 tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo chuẩn mực “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”

Các cá nhân điển hình được khen thưởng tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 16/5, Hội Cựu chiến binh Quận 9 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong hệ thống Hội Cựu chiến binh quận bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định: Hội Cựu chiến binh quận đã tổ chức thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 thông qua các kỳ hội nghị Ban Chấp hành, sinh hoạt định kỳ Chi hội, tổ chức các buổi tọa đàm… qua đó đã giúp cán bộ, hội viên nhận thức đầy đủ về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các cấp Hội. Nhiều hội viên trên địa bàn đã có những cách làm sáng tạo, cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo chuẩn mực của Cựu Chiến binh Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

Trong năm 2019, Hội Cựu chiến binh Quận 9 sẽ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung chuyên đề năm về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh các cấp; gắn chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức của tập thể, cá nhân với chuẩn mực đạo đức Cựu chiến binh Việt Nam: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; thực hiện “Mỗi Cựu Chiến binh làm một việc tử tế tại nơi cư trú”, gắn học tập Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là xây dựng tác phong, phong cách công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, hội viên Cựu chiến binh.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Quận 9 đã biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 11 cá nhân điển hình làm theo lời Bác.

Trần Ái

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo