Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cơ hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu tham dự hội thảo

(Thanhuytphcm.vn)- Ngày 9/5, Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở 2 tại TPHCM) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến quan hệ lao động và chất lượng việc làm trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam hiện nay”. Gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tham gia thảo luận những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp đến các doanh nghiệp FDI; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động, nâng cao chất lượng làm việc, tạo nền tảng phát triển đột phá cho kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.

Tại hội thảo, Tiến sĩ Phạm Ngọc Thành, Giám đốc Cơ sở 2 Trường Đại học Lao động - Xã hội cho rằng những đóng góp tích cực của doanh nghiệp FDI vào sự phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam trong hơn 30 năm qua đáng trân trọng. Chiến lược thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Chính phủ Việt Nam đến năm 2030 khẳng định tiếp nhận vốn FDI kèm theo cam kết bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ và sử dụng nhân lực trình độ cao.

Tuy nhiên, hiện nay xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã làm thay đổi chiến lược phát triển doanh nghiệp, mô hình kinh doanh, cơ cấu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp FDI. Nhiều doanh nghiệp FDI có dấu hiệu sử dụng chiến lược chi phí thấp, làm gia tăng mâu thuẫn về lợi ích giữa giới chủ và người lao động; hoặc doanh nghiệp gia tăng vốn đầu tư vào những địa phương có mức độ phát triển kinh tế thấp đã lột tả thực trạng quan hệ lao động khép kín của doanh nghiệp. Trong khi đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam thời gian qua cũng bộc lộ nhiều hạn chế.

Theo Tiến sĩ Phạm Ngọc Thành, để khắc phục tình trạng trên, Việt Nam cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý; đầu tư có trọng điểm cho đào tạo nghề, nhất là về cơ sở vật chất, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tăng cường công tác truyền thông trong đào tạo nghề. Các cơ sở đào tạo nghề cần mở rộng mối quan hệ với doanh nghiệp, kết hợp chặt chẽ giữa học tập gắn với đào tạo thực tiễn (thực hành tại doanh nghiệp); chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, tư duy phản biện của sinh viên... Như vậy, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vừa là cơ hội cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức và khó khăn trong quá trình hội nhập và phát triển.

Các đại biểu cũng cho rằng, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài cần được điều chỉnh, sửa đổi các quy định có liên quan của các Hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam là thành viên. Trong quá trình hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Việt Nam dự báo sẽ đón nhận một lực lao động quốc tế hay các quy trình tự động hóa thay lao động thủ công. Chính vì thế, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn lao động chất lượng cao; người lao động cần phát huy năng lực nghiệp vụ chuyên môn, chủ động học tập, nâng cao trình độ để thích ứng với hội nhập.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng tổ chức công đoàn cần sớm hoàn thiện các trong doanh nghiệp FDI (vì hiện có khoảng 60% doanh nghiệp FDI chưa có tổ chức công đoàn); đổi mới mô hình tổ chức và đột phá trong công tác cán bộ công đoàn. Tổ chức công đoàn cần hoạt động theo hướng ưu tiên cho cơ sở; đảm bảo tính năng động, linh hoạt, hiện đại để tập hợp, thu hút người lao động. Cán bộ công đoàn phải là chuyên gia về thương lượng, đàm phán, đối thoại để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp về các vấn đề: quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, điều phối nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hoàn thiện pháp luật liên quan đến người lao động; những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến quan hệ lao động trong các doanh nghiệp FDI và vai trò của tổ chức công đoàn; áp dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hệ thống quản lý xung đột hợp nhất nhằm hòa giải tranh chấp lao động; những vấn đề người lao động cần trang bị để có việc làm bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Trần Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo