Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả của các trung tâm học tập cộng đồng

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Toản trao giấy khen cho các cá nhân

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 22/4, UBND huyện Củ Chi đã tổ chức tổng kết công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Trong năm 2021, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục một cách thường xuyên. Qua đó, công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập năm 2021 đã đạt được những kết quả khả quan.

Huyện đã thực hiện xóa mù chữ cho 100% dân số trong độ tuổi 15 – 60 tuổi và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; huy động 5.629 trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; phổ cập giáo dục tiểu học đạt 98,09%; huy động 4.693 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,91%; học sinh đã tốt nghiệp THCS (2 hệ) năm qua đạt 98,9%, phổ cập trung học cơ sở đạt mức độ 3.

Năm qua, toàn huyện có 76,27% học sinh đạt tốt nghiệp trung học. 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non mới.  

Bên cạnh đó, thực hiện xây dựng xã hội học tập, trong năm 2021 Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện và các xã, thị trấn đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện nhiều hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả của các trung tâm học tập cộng đồng. Từ đó, các trung tâm đã tổ chức phổ cập giáo dục; tổ chức lớp học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, tập huấn nghề ngắn hạn, tư vấn kinh tế gia đình, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về y tế, sức khỏe cùng các hoạt động thể dục thể thao cho hơn 8.000 người, 21/21 xã thị trấn được xếp loại “cộng đồng học tập” loại tốt.

Dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 24 tập thể, 18 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phổ cập giáo dục năm 2021 trên địa bàn huyện Củ Chi.

Thu Hà   


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo