Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Cùng chung tay với chính quyền Thành phố thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 14/6, tiếp tục Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI (mở rộng), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã thông tin về hoạt động HĐND TP 6 tháng đầu năm 2024.

Đã thông qua 31 nghị quyết liên quan đến Nghị quyết 98

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND TP và các Ban HĐND TP đã tổ chức 22 cuộc giám sát, 78 cuộc khảo sát. Các nội dung hoạt động giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm; bám sát với những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP, 4 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI; đồng thời rà soát và triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND TP gắn với những vấn đề quan tâm, bức xúc của cử tri.

Bên cạnh đó, nhiều phương thức hoạt động mới được HĐND TP triển khai thực hiện tiếp tục mang lại hiệu quả và tính tương tác cao, được cử tri quan tâm theo dõi như: tổ chức các diễn đàn đối thoại, vận hành fanpage HĐND TP. Đặc biệt, HĐND TP đã tổ chức chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2024, với điểm nhấn là tổ chức kỳ họp HĐND TP giả định do các em thiếu nhi trong Hội đồng trẻ em TP và lãnh đạo TP lắng nghe thiếu nhi, qua đây các em đã gửi gắm những ý tưởng, giải pháp hết sức sáng tạo, trách nhiệm trong xây dựng TP...

Để Nghị quyết 98 được áp dụng và đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, từ khi Nghị quyết số 98 được ban hành đến nay, HĐND TP đã tổ chức 6 kỳ họp thông qua 31 nghị quyết do UBND TP trình để cụ thể hóa 11/14 nhiệm vụ, 7/13 thẩm quyền thuộc trách nhiệm của HĐND TP. Cụ thể, có 14 nghị quyết trong lĩnh vực tài chính - kế hoạch đầu tư; 1 nghị quyết trong lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường; 4 nghị quyết trong lĩnh vực văn hóa - xã hội - y tế; 10 nghị quyết trong lĩnh vực pháp chế; 2 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đô thị. Trong đó, nhiều nghị quyết mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội TP…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, về cơ bản, TP đã nỗ lực, khẩn trương phối hợp bộ, ngành Trung ương xây dựng các quy định nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù mà Nghị quyết 98 đã giao cho TP… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện TP vẫn còn nhiều khó khăn, điển hình như các khó khăn về trình tự, thủ tục thực hiện. Mặc dù các cơ chế, chính sách là đặc thù nhưng phải làm theo quy trình, thủ tục hiện hành; nhiều chính sách mới, liên quan nhiều lĩnh vực, bộ ngành, TP chưa có kinh nghiệm trong việc triển khai chính sách cần thêm thời gian nghiên cứu như các chính sách về huy động, sử dụng nguồn lực thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD); sản xuất chip, bán dẫn, vật liệu mới, năng lượng sạch; thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư dự án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, chính sách thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trong phạm vi khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP…

Đảm bảo sớm đưa chính sách đi vào cuộc sống

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định, với trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP, HĐND TP đã, đang và sẽ tiếp tục chủ động ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch giám sát, khảo sát và các chương trình hoạt động cụ thể, cùng chung tay với chính quyền TP để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Đối với 3 nhiệm vụ và 6 thẩm quyền thuộc trách nhiệm của HĐND TP chưa được thực hiện, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP báo cáo tình hình triển khai và khả năng thực hiện đối với từng nội dung, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình HĐND TP quyết định theo quy định. HĐND TP sẽ nhanh chóng triển khai 3 nhiệm vụ và 6 thẩm quyền thuộc trách nhiệm của HĐND TP ngay sau khi UBND TP trình.

Song song đó, đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND TP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP khẩn trương tập trung triển khai thực hiện theo tiến độ đề ra, đảm bảo sớm đưa chính sách đi vào cuộc sống.

Quang cảnh hội nghị. Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh Nghị quyết 98 của Quốc hội là mô hình thí điểm có tính chất vượt trội, tạo động lực, niềm tin thúc đẩy TPHCM phát triển, đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định, HĐND TP sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Phát triển giao thông xanh hướng đến phát triển đô thị xanh và bền vững ở TPHCM”, nhằm đánh giá tiềm năng và khả năng phát triển giao thông xanh ở TP trong tương lai, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP về phát triển giao thông xanh, thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và lộ trình thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM quan tâm lãnh đạo Ban cán sự Đảng UBND TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các Tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, UBND TP quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức; có giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền và thu hút người có tài năng vào làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI:“đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP”; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP theo Chỉ thị số 32-CT/TU của Thành ủy, giao Ban cán sự Đảng UBND TP lãnh đạo UBND TP “Rà soát đảm bảo các tiêu chí, chuẩn nghèo của TP; bám sát chủ trương, mục đích, chuẩn nghèo theo Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025”; có kế hoạch, mục tiêu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI đã đề ra, đến năm 2030 nâng mức chuẩn nghèo của TP cao gấp 2 lần so với mức chuẩn chung của cả nước, không ngừng nâng cao công tác giảm nghèo bền vững ở các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 35/2003/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kết luận số 453/KL/TU của Thành ủy và tham mưu kịp thời hồ sơ trình HĐND TP ban hành nghị quyết, đề án đúng quy định, phù hợp với thực tiễn của TP đảm bảo tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng lưu ý việc sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo bộ máy tổ chức nhân sự, chú ý tâm tư, chế độ cho lực lượng cán bộ, công chức, nhất là cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn… Tập trung chỉ đạo giải quyết vướng mắc, khó khăn sau khi thực hiện sắp xếp khu phố, ấp. “HĐND TP sẵn sàng phối hợp, kịp thời ban hành  các cơ chế, chính sách vì sự phát triển chung của TP” – đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Long Hồ - Nguyễn Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo