Thứ Tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Cụm thi đua 2 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM ký kết giao ước thi đua năm 2021

Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy (thứ 2 bên phải) chứng kiến các đơn vị ký giao ước thi đua

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/4, tại Quận ủy quận Bình Thạnh, Cụm thi đua 2 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM gồm các đơn vị: Quận 4, 6, 8, 11, Phú Nhuận và Bình Thạnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ cơ quan Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của 6 quận của Cụm thi đua 2.

Theo nội dung ký kết, các đơn vị thuộc Cụm thi đua 2 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cam kết thực hiện tốt các nội dung thi đua trong năm 2021 với nội dung như: Xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc và tổ chức phát động phong trào thi đua theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Quận ủy – UBND từng quận; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng năm 2021; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện và ngày sinh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Thành ủy; có biện pháp đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo; tiếp tục tập trung tổ chức tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cũng theo nội dung ký kết, 100% đơn vị trong cụm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2021; các đơn vị kịp thời nhân rộng và khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; việc kiểm điểm, đánh giá kết quả các phong trào thi đua và bình chọn đề nghị khen thưởng trong cụm 2 được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền đánh giá cao các nội dung thi đua của Cụm thi đua 2; đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo các đơn vị thuộc Cụm thi đua 2 cần quan tâm tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM; Quyết định số 14-QĐ/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy về ban hành bộ quy tắc ứng xử (mẫu) của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang khi sử dụng internet, mạng xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tham mưu tổ chức, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp,...

Phát Lợi


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo