Thứ Ba, ngày 28 tháng 1 năm 2020

Củ Chi: Vận động người dân lưu giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp

Đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/7, Huyện ủy Củ Chi đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đến dự có đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm xây dựng và phát triển con người toàn diện, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, gắn với triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, các cấp ủy đảng quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua 5 năm, toàn huyện đã có 21.548 gương người tốt, việc tốt được tuyên dương các cấp; đến nay, 178 ấp, khu phố văn hóa xây dựng và triển khai thực hiện quy ước ấp văn hóa; 10 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

Công tác xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được đẩy mạnh, 45 doanh nghiệp tham gia đăng ký và đạt chuẩn văn hóa. Đồng thời, hệ thống thư viện, phòng đọc sách được xây dựng đều khắp toàn huyện, mỗi năm có từ 50 đến 60 suất diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ người dân; các xã thị trấn đã xây dựng 174 góc truyền thống và 17 phòng truyền thống; 220 câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ, điểm hát với nhau. Các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, vui chơi, giải trí cho người dân. Văn học, nghệ thuật, giáo dục đào tạo, các hoạt động văn hóa tiếp tục được chú trọng, mở rộng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị cần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Củ Chi; tuyên truyền, giáo dục người dân về truyền thống cách mạng, xây dựng các hương ước, quy ước phải phù hợp với thực tế tại ấp, khu phố; tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong giới thiệu gương người tốt việc tốt; vận động người dân lưu giữ truyền thống văn hóa, bữa cơm gia đình, tình làng, nghĩa xóm, qua đó, lưu giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp để phát triển văn hóa, con người bền vững.

Dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 44 tập thể và 23 cá nhận có thành tích thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động 45 của Thành ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thu Hà

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo