Thứ Năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Củ Chi: Tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Củ Chi hướng dẫn người dân tìm hiểu quy hoạch qua dịch vụ hành chính công
(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 9/5, Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Tháng 4/2018 UBND huyện Củ Chi đã triển khai chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Cuối năm 2018, huyện Củ Chi chỉ có 1,34% hồ sơ tham gia trực tuyến thì đến tháng 4/2019 tỉ lệ này đã tăng lên con số là 30%.

Năm 2019, huyện Củ Chi tiếp tục triển khai cung cấp 12 thủ tục hành chính trực tuyến cấp huyện và 4 thủ tục hành chính cấp xã. Đây là những nội dung dịch vụ công trực tuyến được người dân thực hiện nhiều. Năm 2019, huyện Củ Chi phấn đấu có từ 30% trở lên số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; 100% xã thị trấn phải thực hiện khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống đánh giá sự hài lòng của Thành phố; 100% các văn bản hành chính chính thức trao đổi giữa các cơ quan các cấp (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử kết hợp với chữ ký số.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hoài Phú chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị huyện, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các xã, thị trấn, tổ nhân dân, tổ dân phố tuyên truyền rộng rãi trong người dân về ích lợi việc thực hiện hồ sơ trực tuyến, thay đổi thói quen, tăng số lượng người dân thực hiện hồ sơ hành chính trực tuyến. Trang bị cơ sở vật chất hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát để hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện trực tuyến. Cán bộ, công chức, viên chức huyện Củ Chi tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng huyện Củ Chi trở thành đô thị thông minh.

Ngọc Nữ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo